Ukategorisert

200 000 til nytt dekk på MS Njøtholm

Skøyten som ligger i Austreheim kommune brukes i dag som fritidsskøyte, men var opprinnelig et fiskefartøy. Den har stor historisk verdi og er i aktiv bruk, og synet av den gleder mange.  

Nå ser det ut til at alle mann må på dekk når dekk og bjelker skal fornyes. Kulturminnefondet har gleden av å bidra med inntil kroner 200 000. 

Lagt ned stort arbeid 

MS Njøtholm som ble bygd ved Rosendal verft i 1950, og fartøyet beskrives som godt vedlikeholdt. Men at den fremdeles skal kunne brukes som fritidsskøyte i mange år fremover, må dekk og bjelker nå settes i stand. 

Ombyggingen begynte i 1979 og pågikk frem til 1990. Eier Per Østensen kjøpte skuta i 1998 og har lagt ned et stort arbeid med restaurering og fornying av skuten. Blant annet er lasterommet ombygd til en salong med fri høyde med ventiler og skylight. Styrhuset er bygd i aluminium og utvidet. 

Kulturminnefondet ønsker å bidra til at MS Njøtholm også bevares for ettertiden, og ønsker å støtte dette prosjektet, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.  

 

Dette skal 200 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til utskifting av bærebjelker akter, legge nytt dekk akter, og en del del rekke støtter akter samt utskiftning av noen rekker styrbord side, lage og montere ny mast akter og bytte ut del av stevn forut på MS Njøtholm.