Ukategorisert

Milliontilskudd til dugnadsgjengen i Sund!

Stort tilskudd fra Kulturminnefondet gikk til en iherdig dugnadsgjeng som arbeider med å berge væreierboligen Langsaasgården i Sund.

Dette er helt avgjørende for at Væreierboligen kan reddes sa en lettet og glad styreleder for Kulturarv Lofoten As, Eivind Bjørndal da Hanne Kristin Jakhelln, nestleder for Kulturminnefondets styre ga den gledelige beskjeden om tilsagn om tilskudd på kroner 1,68 millioner.

Snekker og deler av dugnadsgjengen som berger væreierboligen.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet.

Væreierboligen Langsaasgården ligger i Sund, et fiskevær i Flakstad kommune, Nordland.

Dugnadsgjengens harde arbeid gir synlige og flotte resultater. Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet

Dugnadsgjengens harde arbeid gir synlige og flotte resultater. Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet

Det verneverdige kulturmiljøet føyer seg inn i rekken av karakteristiske væreiermiljøer i Lofoten.

Sund er et fiskevær som ligger på sørvestspissen av Flakstadøya. Fiskeværet regnes som et av Lofotens eldste.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet

Væreierboligen ble bygd i 1882. I 2013 var bygningen i så dårlig stand at den ble foreslått nedbrent.

Heldigvis ble skjebnen en annen. Dagens eier, Kulturarv Lofoten AS kjøpte bygningen i 2015. Gården bar sterke preg av å ha stått tomt i nærmest 25 år og av manglende vedlikehold og dugnadsgjengen har jobbet iherdig med å sette det viktige kulturminnet i stand med støtte fra Kulturminnefondet i flere omganger.

Det gjenstår mange dugnadstimer før væreierboligen igjen kan skinne. Kulturminnefondets tilskudd vil hjelpe langt på veien i arbeidet. Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet.

Det gjenstår mange dugnadstimer før væreierboligen igjen kan skinne. Kulturminnefondets tilskudd vil hjelpe langt på veien i arbeidet.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet.

Væreierboligen er planlagt brukt til overnatting, utleie, reiseliv  – og turistvirksomhet. Tilskuddet og arbeidet som legges ned i væreierboligen vil derfor komme mange til gode.

Tilskuddet som gis til istandsettingen av væreierboligen vil legge til rette for verdiskapning sosialt, kulturelt og næringsmessig, sa Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet.

Det ble spontan glede i blant de oppmøtte fra dugnadsgjengen da tilsagnsbrevet ble lest opp. Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet.

Det ble spontan glede i blant de oppmøtte fra dugnadsgjengen da tilsagnsbrevet ble lest opp.
Foto: Line Lyngstad/Kulturminnefondet.

 

Les mer om prosjekter Kulturminnefondet har støttet her!