Ukategorisert

300 000 kulturminnekroner til bilferga som skal bli et levende museum

MF Holger Stjern er en bilferge som ble bygd i 1958 ved Ørens mek. verksted i Trondheim. Kulturminnet er oppkalt etter ordføreren som foreslo fergeruten, Holger Stjern.  

AS Fosenferja er i gang med å sette i stand fartøyet slik at den kan bli et levende museum. Nå trengs det mer midler til å fortsette arbeidet med skroget, og styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på inntil 300 000 kroner. 

Til sammen omkring 1,5 millioner i tilskudd 

Tilskuddet fra Kulturminnefondet er nummer tre i rekken. Det første tilskuddet ble utdelt i 2021 på 527 000 kroner, og det andre i 2022 på 600 000 kroner. Arbeidet i disse prosjektene er nå ferdige. Med det siste tilskuddet på 300 000 vil den samlede summen bli på 1 427 000 kroner.  

Det er viktig at AS Fosenstjerna får fortsette arbeidet med fartøyet, slik at den nye bruken kan realiseres, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.    

En lang ferd hjem til Trondheim 

 Ferga gikk i rute mellom Trondheim – Vanvikan fra 1958 til 1980, deretter ble den solgt til Finland hvor den gikk på innsjøen Pielinen i Finsk Karelen hvor den hadde en seilingstid på ca. 2 mnd i året hvor sjøen var åpen. Nå er den i Fosenferja AS sin eie, som seilte den tilbake til Trondheim.    

En spesiell ting med ferga er at den er bygd med spring i bildekket slik at den kunne mobiliseres og gå inn som minelegger. Den er også forsterket i baugen for å kunne bryte is i Verrafjorden. 

Foto: Privat fra søknaden til Kulturminnefondet

Opplæringssted for maritime fag 

MF Holger Stjern skal inn i bruk som levende museum for den tiden da fergetrafikken over fjorden så sitt lys. Dette vil bli gjennom besøk ombord når den ligger til kai for omvisning, fjordturer med informasjon og servering og kulturarrangementer i form av utstillinger, konserter og lignende aktiviteter. Det foreligger også intensjonsavtale med Trøndelag Fylke om å benytte skipet som opplæringssted for maritime og tilliggende fag.  

Dette vil bidra til en formidling av fartøyhistorien, og industrihistorien i Trondheim rundt Ørens mekaniske verksted. Samtidig er det svært positivt at fartøyet kan benyttes som opplæringssted for maritime og tilliggende fag, sier Tine Sundtoft.