Ukategorisert

750 000 kroner fra Kulturminnefondet skal redde sjeldent kulturminne på Bryne

– Fabrikkpiper er sjeldne og verdifulle kulturminner. Pipen på Bryne blir stående som et monument og som et industrielt kulturminne i området, sier Kulturminnefondets styreleder Hanne Kristin Jakhelln.

For at den vernede pipa fortsatt skal bestå, må den repareres, og styret i Kulturminnefondet har gleden av å tildele 750 000 kroner.  

Blir bevart: Meieripipa på bryne får bli stående som et industrielt kulturminne. Foto: privat, fra søknaden til Kulturminnefondet

Ett av tre

Meieriet ble stiftet i 1897, og senere ble Jæren meieriskole opprettet. Det ble driftet frem til 1990. Meieriet var ett av tre statlige meieriskoler i Norge og fabrikkpipen var en viktig del av meieridriften. 

Nå er meieriet i bruk som næringslokale.

Skal demontere hele pipa

Skadeomfanget består av skjevheter i pipestokken etter skader på mageband som har løsnet og fuger mellom teglsteinen som har forvitret.

De planlagte tiltakene innebærer at hele pipa skal tas ned for å så igjen settes opp igjen, da skadeomfanget er såpass stort. Mest mulig av eksisterende teglstein skal gjenbrukes. 

Kulturminnefondet ser positivt på at det planlegges tiltak for å bevare den industrielle kulturarven, sier Kulturminnefondets styreleder Hanne Kristin Jakhelln.  

Viktig del: Meieriet var et av tre statlige meieriskoler i Norge og fabrikkpipen var en viktig del av meieridriften. Foto: privat, fra søknaden til Kulturminnefondet

Dette skal 750 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Pengene går til å reparere fabrikkpipen ved å demontere pipa manuelt ned til tak, armere og støpe med betong fra bunn av pipe og opp til tak. Støtte går også til å sette opp stålreisverk som skal sikre pipen over tak, remontere teglsteinspipe, montere mageband og mer.