Ukategorisert

Mange vil jobbe i Kulturminnefondet

Røros

På stillingen som rådgiver i kulturminnefondet har 44 søknader blitt mottatt. På lista står mange gode kvalifiserte søkere som alle ønsker å bo og leve på Bergstaden.

Pia Wigtil

Assisterende direktør Pia Wigtil foto:Tom Gustavsen

–Kulturminnefondet er et inkluderende og kompetent fagmiljø og det er uten tvil mange gode og kvalifiserte søkere på lista, mener assisterende direktør, Pia Wigtil.

Arbeidsoppgaver til stillingen er vurdering av søknader og saksbehandling, veiledning, faglig oppfølging og kontakt med eiere og andre samarbeidspartnere.

–Flere synes at vårt samfunnsoppdrag er meningsfullt og spennende. Det er kjekt å se at så mange ønsker seg hit til oss, sier Wigtil.

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud og en rendyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet med 17 medarbeidere i administrasjonen.

Offentlig søkerlisterådgiver