Ukategorisert

M/S Axel restaureres med en halv kulturminne-million

Kulturminnefondet bidrar med 520.000 kroner når en av landets eldste, små fraktebåter skal settes i stand. Axel var den første passasjerferga mellom Moss og Horten.

Eier Odd Harald Turøy sammen med generalsekretær Toril Skjetne fra Norges Kulturvernforbund og Atle Hamar som er medlem av Kulturminnefondets styre

– Dette er viktig for å bevare kulturminnet, og sikre at det fortsatt vil være i aktiv bruk på kystkulturarrangementer og utleie, sier Kulturminnefondets styreleder Tine Sundtoft.

Fraktefartøyet Axel ble bygd i 1878 av Lindholmens Värv i Göteborg. Fartøyet har vært i Norge siden 1883, da det ble leid ut til bruk som den første passasjerferga mellom Moss og Horten. Senere har fartøyet blitt ombygd til taubåt, slepebåt og til fraktefartøy.

En gledens dag for eier Odd Harald Turøy

Axel er en av de få gjenlevende mindre fraktebåtene bygd i stål som fremdeles eksisterer, og en god representant for fraktefarten langs norskekysten på 1900-tallet.

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til å restaurere akterskipet tilbake som opprinnelig fra det var fraktefartøy, med klinket konstruksjon. Arbeidet skal utføres på Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter.

M/S Axel blir brukt underveis i restaureringen som på kystkulturarrangement og har deltatt på kystkulturdagene i Sandeid der Axel hadde hjemmehavn på 1950-tallet.