Ukategorisert

Lars (29) setter i stand husmannsplassen i Froland

Lars Andreas Ravnåsen (29) på Lomåsen i Froland Kommune får sitt tredje tilskudd på 250 000 kroner fra Kulturminnefondet når kledning, ytterdør og vinduer skal restaureres på hovedbygningen på gården.  

– Forfallet hadde kommet langt og det er prisverdig at en ung eier ønsker å sette i stand husmannsplassen, mener Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Aktiv og allmenn bruk 

Bygningen er fra 1760 og Lomåsen er den eldste husmannsplassen på gården Mjåvatn. Den unge eierem Lars Andreas Ravnåsen kjøpte husmannsplassen i 2020 og ønsker å sette i stand hele stedet.  

– Planen er å bruke plassen som et feriested, men også at andre skal kunne benytte seg av plassen, som for eksempel temakvelder med historielaget, klasseturer eller som et turmål, opplyser Lars i søknaden til Kulturminnefondet.  

Det er tidligere gitt 480 000 kroner i støtte fra Kulturminnefondet til å blant annet lafte opp tilbygg og reparere tak.   

Gjenåpner kulturlandskapet 

Restaurering av hus er godt i gang, og det er også et ønske om å gjenåpne det gamle kulturlandskapet i Lomåsen.

– Jeg har et sterkt ønske om å få rydda jordene, og få frem det flotte kulturlandskapet. Det er også ønske om å på sikt kunne ha sauer gående å beite her på seinsommeren, samt dyrke grønnsaker i de gamle åkerne, skriver Lars videre.  

Det er også mange turgåere som velger å legge turen innom for å kaste et blikk på de gamle bygningene som står her, samt det gamle kulturlandskapet.  

– I tillegg til dette er det en og annen fisker som er inne for å prøve fiskelykken i tjønna. 

Med hest og tømmer 

Lars har også i samarbeid med håndverkerne hatt kurs i materialkvalitet, kapping av tømmer og ungskogpleie i forbindelse med byggingen. Dette i regi av Bøylestad & Moen og Grimstad skogeierlag.

Jon Bojer Godal sto i bresjen for kursene, han er kjent som formidler av tradisjonsbåren håndverkskunnskap. 

– Jon gikk først gjennom prosjektet for å se hva slags kvalitet på virke vi måtte ha, før vi gikk ut i skogen og fant tømmers som ble hogd og kjørt frem med hest. Det var ca. 80 personer innom begge disse dagene, skriver Lars.  

– Kulturminnefondet finner det positivt at de historiske verdiene blir ivaretatt, og at det er planlagt allmenn bruk av plassen. Det er også positivt at det blir avholdt kurs, slik at tradisjonshåndverket blir videreført, sier Simen Bjørgen.  

 

Alle foto: Privat, fra søknaden til Kulturminnefondet