Ukategorisert

Lokstallen i Flekkefjord blir en attraksjon

Rik historikk bevares

Lokstallen i Flekkefjord har en rik historikk knyttet til den gamle jernbanedriften som var på Sørlandsbanen frem til ca. 1990. Nå skal fasaden settes i stand og bli en attraksjon.

Fasaden skal nå bli satt i stand og Kulturminnefondets styre har gitt et tilsagn på kroner 800.000 til arbeidet. Styrleder for Kulturminnefondet Tine Sundtoft og assisterende direktør Pia Wigtil ga Sigurd Bruhjell den gode nyheten.

«Jeg setter utrolig stor pris på støtten fra Kulturminnefondet», sa en glad Bruhjell under tildelingen.

Foto: Alf Sverre Torgersen/ Smaabyfotografen

Blir en attraksjon

Bygget ligger rett ved handelssenteret og vil bli en attraksjon for de handlende. Lokstallen skal etter planen legges til rette for publikumsaktivitet med handel og mat.

Kulturminnefondet ser det som svært positivt at eier skal sette i stand fasadene og legge til rette for ny bruk og næring i bygningen, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.

Det er tidligere gjort en stor renovering av bygget, og dette arbeidet ble belønnet med arkitekturvernprisen i 1996.

 

Dette får de penger til

Kulturminnefondet støtte går til å sette i stand fasaden med en blanding av gjenbrukt og ny murstein, pusse inn rundt vinduene, samt skifte alle taknedløp.