Ukategorisert

Lognvik Fjellstue settes i stand med kr 500 000 i tilskudd fra Kulturminnefondet

For å kunne bevare bygningens historiske verdier og være i bruk, må fjellstua settes i stand. Til dette arbeidet har styret i Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd.  

Dette kulturminnet er tilgjengelig for mange, når fjellstua nå settes i stand slik at de historiske verdiene blir ivaretatt vil dette bidra til at mange får glede av kulturarven, nå og i fremtiden, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  

Bygningen som i dag heter Lognvik Fjellstue ble tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og oppført på Snarøya ca. 1910 på bestilling av pelshandler Bjarne Juul. Bygningen ble flyttet til Oslo i 1917 og stod der frem til den ble flyttet til søkers gård i Telemark sommeren 1969. Her inngikk Fjellstua i et turistkonsept sammen med tunet av gamle bygninger på Lognvik, der norske, svenske, danske og nederlandske turister ferierte sommer og vinter fra 1969 til midten av 1980 tallet. På Fjellstua kunne man kjøpe 3-retters middag med alle rettigheter. Om de ønsket det fikk turistene opplæring i skiteknikk, enten i skibakken som hørte til gården, eller i løypene på fjellet. I dag er det Torstein Didrik Kongshem som eier og driver Lognvik Søndre, med Fjellstua. Bygningen leies ut til gjester hele året, men det er ikke lenger servering. Fjellstua har i dag inntil 22 sengeplasser fordelt på 8 soverom.  

En utbedring av de utvendige fasadene på fjellstua vil bidra til å opprettholde driften og den aktive bruken året rundt samt næringsutvikling og ikke minst kommer det allmenheten til gode., sier Sundtoft 

 

Dette skal de gjøre 

Tilskuddet fra Kulturminnefondet gis til utskifting av taket, fra torvtak til tretak, nye vindskier, legging av kledning på tømmervegger, nye takrenner og nedløp samt ny pipehatt.