Ukategorisert

50 000 Kulturminnekroner skal berge Løen på Lydvateigen i Voss

Løen inngår i et småbruk i Voss, og er et veldig autentisk kulturminne trolig fra slutten av 1700-tallet. Den er bygget med tradisjonell byggeskikk og handverkskompetanse med laftet tømmerkonstruksjon i furu 

 
I dag står den i fare for å rase sammen, men det vil eierne gjøre noe med. Til dette får de midler fra Kulturminnefondet.  

Restaurerer med materiale fra egen skog 

I 2019 overtok de unge eierne Mie Arnberg og Halfdan Bergersen gården. Dei er driftige folk som allerede er i full gang med å sette gården i stand med byggemateriale fra egen skog samt utbedret engen og den gamle beiteskogen rundt.  

– Løen er en del av historien til bruket og et utrolig stykke håndarbeid som vi ønsker ikke skal gå tapt, men heller restaureres etter riktige metoder, skriver Mie i søknaden til Kulturminnefondet. 

Løen representerer stedets historie og tidligere generasjoners harde arbeid. I tillegg inngår den i et kulturlandskap med beiteeng og grunnmurer fra tidligere bygg. 

Viktig del av kulturmiljøet 

Bygningen skal i restaurert tilstand inngå i den daglige driften på småbruket. I første omgang blir dette til oppbevaring av redskap eller ved. På sikt, i løpet av de neste 3 årene, skal den brukes til løe for geit som skal holde beiteengen rundt gården i hevd. 

Løa er en viktig del av kulturmiljøet på tunet, og det er positivt at eierne er opptatt av vern gjennom bruk, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.  

Dette skal 50 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til å renovere tak med ombruk av skifer, demontere og restaurere tømmerkasse, grunnarbeid, drenering og reparasjon av grunnmur.