Ukategorisert

Låven på Krattebøl i Nord-Odal får kulturminnetilskudd

I dag fungerer låven som oppbevaringssted, men eierne ønsker å kunne ta den i bruk til flere formål relatert til driften på gården. Før det, må låven settes i stand og det er til dette arbeidet styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på inntil kroner 200 000.  

Et lokalt landemerke 

Låven på Krattebøl utgjør med sin størrelse en viktig del av gårdsmiljøet og er et lokalt landemerke i området.  

Det er positivt at søker ønsker å sette kulturminnet i stand for å kunne ta det i bruk og for å bevare det historiske miljøet på gården, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet. Det er også positivt at denne bruken bidrar til at bygningen igjen benyttes til sitt opprinnelig formål og som en del av gårdens næringsgrunnlag, legger hun til.  

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal gå til arbeid med fundamentering av låven hvor tiltakene inkluderer å demontere eksisterende tregulv, jekke opp svake reisverkspunkter, støpe opp nye fundamenteringer, og senke reisverket til de nye fundamentene.