Ukategorisert

Låve på Eikra vil gi tilbud til institusjoner i nærmiljøet – fikk tilsagn fra Kulturminnefondet på 300 000 kroner

Skal bygge opp igjen andre etasje av låven 

Låven på Eikra antas å komme fra midtre 1800-tallet og ligger i Vang kommune. Styret i Kulturminnefondet har nå gitt tilsagn om tilskudd til å sette i stand låven. Tilskuddet skal gå til å bygge opp igjen låvens andre etasje.  

Tiltakene Kulturminnefondet gir støtte til er helt nødvendige for at låven kan settes i en slik stand at den vil være trygg til å brukes til sitt nye formål, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.  

 Eierne ønsker når arbeidet er gjort å gi hjelp til lokalsamfunnet gjennom sosiale tjenester på gården. Slik vil de både bli liv på gården, samtidig som det vil bli en berikelse for lokalsamfunnet.