Ukategorisert

130 000 kulturminnekroner til Laurgård – det unike kulturmiljøet skal åpnes opp og deles med flere

Laurgård er en gård med høy kulturhistorisk verdi og ligger ovenfor Nord-Sel kirke, langs ved Pilegrimsleden i Lågen. Den har ikke vært i bruk på flere år, og har forfalt over lengre tid. Nå er planen at den skal settes i stand og bli et overnattingssted og en kulturarena for alle.

Nåværende eiere har startet jobben med å restaurere og renovere den, og Kulturminnefondet har gleden av å støtte prosjektet med 130 000 kroner. 

Overnattingssted og en kulturarena 

Laurgård har en lang og begivenhetsrik historie som et senter og samlingsted for både lokale og tilreisende og utgjør et viktig landemerke i området.  

Det finnes referanser til gården allerede fra 1500 tallet, men byggene som står der nå ble ferdigstilt i 1855 og 1895.  

– Vi ønsker å sette gården i stand igjen og kunne bruke den som overnattingsted, spisested og en kulturarena med formidling, skriver eierne i søknaden til Kulturminnefondet. 

Eier ønsker å sette i stand gården igjen og kunne bruke den som overnattingsted, spisested og en kulturarena med formidling

Her satt Sigrid Undset og skrev 

Gården har en stor historisk verdi, og kjente personer som Sigrid Undset, P.C Asbjørnsen og Kong Christian V har besøkt gården. 

– Her satt Sigrid Undseth og skrev Kransen, første del av trilogien om Kristin Lavransdatter. Her er koblingen til Pilegrimsleden og her opphold Asbjørnsen seg en tid da han samlet eventyr. Dette er en viktig verdi, står det i et skriv fra Gubrandsdalsmusea.  

– Det er positivt at søker ønsker å sette eiendommen i stand. Det bidrar til at allmennheten får anledning til å oppleve dette unike kulturmiljøet. Tiltakene vil bidra til bevaring og åpne for ny og aktiv bruk, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Det finnes referanser til gården allerede fra 1500 tallet, men byggene som står der nå ble ferdigstilt i 1855 og 1895.

 

Dette skal tilskotet på 130 000 gå til: 

Det gis midler til utvendig skraping, skifte av kledning, maling og vindusrestaurering. 

Foto: Privat fra søknaden