Ukategorisert

Kvensk kulturminne i Jakobselv får 40 000 kroner fra Kulturminnefondet

LassePetter-huset, på folkemunne kalt LassinPetterin talo, er et hus i Jakobselv fra 1853. Bygningsmiljøet i Vestre Jakobselv har bygninger fra både før og etter krigen og huset er blant de eldste på stedet.  

 
Huset er laftet av russerplank og er bygget av oldefar til dagens eier. Nå må taket og pipa repareres, og Kulturminnefondet bidrar med 40 000 kroner.  

Var skolestue 

I tillegg til bolig var huset i bruk som skolestue fram til 1870 og i en periode under krigen. I begynnelsen var huset et typisk kvensk Varangerhus med sammenbygd bolig og fjøs.  

Huset ble forlenget på 1920-tallet og fjøsdelen ble revet etter krigen. Huset var i bruk som bolig fram til år 2000.  

I dag er det i bruk til korttidsutleie og møtested for lokale foreninger og familien. Denne bruken skal fortsette og det er også lagt inn muligheter for å benytte bygningen som kårhus i framtiden. 

Skal reparere taket 

Det er i dag takpapp som taktekking og denne skal ha blitt lagt på 1960-tallet. Takpappen begynner å bli svært slitt og det vurderes som fornuftig å få skiftet den før det oppstår lekkasjer.  

Med planlagt framtidig bruk hvor bygget vil bli brukt til korttidsutleie, møtested og lokalhistoriske kurs, gjør at flere vil få tilgang til historien om huset og kvensk kultur.  

Prosjektet vil sikre at bygningen bevares og kan gi framtidig kulturell verdiskaping gjennom sin bruk, mener Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

I 2017 fikk de 90 000 fra Kulturminnefondet til å skifte ut de nederste russeplankene/panel som tørrråta hadde tatt, samt skifte fire husmorvinduer fra 1970-tallet. I tillegg ble altanen gjenoppført. 

LassePetter huset i 1935. Foto: Ellisif Wessel
Hamna i Jakobselv. Foto: Ellisif Wessel

Dette skal tilskuddet gå til  


40 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til å legge ny takpapp, reparere utvendig skade på pipe og rette opp endel uregelmessigheter på taket.