Ukategorisert

Lån fra 1833 i Molde settes i stand

Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd om inntil kroner 200 000 til arbeid med å bevare kulturminnet.  

Det gamle lånet ble opprinnelig oppført i Lesja i 1833, og ble demontert og flyttet til Molde i 1965 hvor det nå fungerer som bolighus.  

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal blant annet brukes til å demontere og remontere skifer, og reparere og skifte ut skadet laftetømmer.  

Kulturminnet er oppført sentralt i Molde og er med sin historie et vitne om husflytting,  sier styreleder for Kulturminnefondet, Tine Sundtoft om tilskuddet.