Ukategorisert

Kulturminnepenger til bygårder i Oslo

To bygårder i Oslo, Oscars gate 33 A og B får tilskudd fra Kulturminnefondet for å settes i stand, og med det bevares de for fremtiden.  

Oscars gate 33 A er fra 1860 og Oscars gate B er fra 1888. De er begge av berlinerklassisisme. I styrets vurdering står det: Bygningene framstår som godt bevarte og er viktige deler av et omfattende kulturmiljø med mange bygårder i mur i Homansbyen i bydel Frogner. 

Det er viktig at man ser verdien i kulturminner, også i de som ligger i bymiljø. Bygården er i aktiv bruk som skaper nye verdier, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet om tilsagnet på kroner 200 000 

 Dette skal tilskuddet på 200 000 gå til:

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til å sette i stand takene på bygårdene.  

Tiltakene vil sikre at kulturminnene også kan brukes i fremtiden, sier Sundtoft.