Ukategorisert

Kulturminnekroner til romsdalslån i Høystaklia

Kulturminnefondet gir tilskudd til arbeid med våningshuset fra 1888 som ligger på gårdstunet Istadvegen 1029 i Molde kommune, med et bøkkerverksted og en løe. Våningshuset er et romsdalslån som er sammenbygd av to eldre røykstuebygninger, og ligger på et tun høyt oppe med utsikt over dalen.  

Har stått tomt 

I forbindelse med et generasjonsskifte skal Terje Høystakli sette i stand våningshuset som skal brukes som primærbolig. Tunet ble fraflyttet og bygningene har stått tomme siden 1984.  

Det er positivt at de etter å ha blitt satt i stand kan fylle en funksjon og slik være i aktiv bruk, sier direktør for Kulturminnefondet Simen Bjørgen.  

Kursvirksomhet for tradisjonsbærere 

I forbindelse med istandsettingen som Kulturminnefondet har gitt        30 000 kroner i tilskudd til, er tanken å benytte anledningen til å holde kurs for tradisjonsbærere. Det er også planer om kursvirksomhet etter at bygningene er satt i stand.  

Dette skal tilskuddet fra Kulturminnefondet gå til 

Tilskudd gis til å drenere på øvresiden av huset, reparere deler av tørrmur, drenere potetkjeller, demontere 8 meter kledning mot nord og 2 meter mot øst, reparere noe laftetømmer, reparere deler av gulv og gulvkonstruksjon ved ytterdør, montere 25 mm trefiberplater som vindtetting og isolasjon, reparere to dører og reparere to vinduer. 

Foto: privat fra søknaden