Ukategorisert

Mange spørsmål til Kulturminnefondets spørretime

Det var stort engasjement da Kulturminnefondet direktesendte en åpen spørretime med kontorsjef Einar Engen og direktør Simen Bjørgen.

Einar og Simen svarte på spørsmål og informerte om de nye ordningene som vil gjelde i 2021, blant annet til rullende og bevegelige kulturminner. Sendingen ligger tilgjengelig på Facebook.

– Lurer du på om du kan få støtte til istandsetting av et kulturminne? Ring oss eller send oss noen bilder på epost, så kan vi hjelpe til med å se hva som kan være smart å gjøre i første omgang, sier Einar

– Vi har mange dyktige rådgivere som sitter med ansvar for ulike deler av landet. Vi er glade for å være til hjelp for eiere, legger Simen til.

Se noen av spørsmålene og svarene:

Kan man ta kontakt for å få hjelp med å utforme søknaden? 

Absolutt! Du kan sende en epost eller løfte opp røret, så kan du få hjelp til å utforme søknaden og hva som må være med av forskjellige vedlegg.

Kan det gis støtte til å oppføre en kopi av en bygning? 

Vi gir normalt ikke støtte til det. Det kommer an på formålet. I kurssammenheng for å lære håndverksteknikkene, kan det være aktuelt.

Vi ønsker å kjøpe et laftet bygg i Lillehammer som har en del skader, men også en rekke fine kvaliteter. Kan vi håpe på støtte fra Kulturminnefondet om vi skal sette det i stand? 

Ta kontakt om du sitter med et gammelt hus! Du kan ringe til Terje, som er vår mann som bistår med saksbehandling i Innlandet fylke.

Må det gå lang tid mellom hver søknad?  

Det viktigste er å få sluttført det første prosjektet, før man søker på nytt. Det første prosjektet må være gjennomført på en måte som ivaretar verdien i kulturminnet.

Hvor høy prosent kan man få i tilskudd til et prosjekt? 

Vi er underlagt en forskrift som tilsier 30% privat finansiering, men gjennomsnittskravet er 50%. Hvis man søker på et prosjekt hvor man er inne med mye dugnad, så slipper man å gå inn med mye egenkapital. Og det er viktig for oss å få frem at man kan søke å få midler fra andre ordninger også, selv om man har fått eller søker Kulturminnefondet om støtte. Vi blir gjerne med på spleiselag!

Er det lang ventetid for å avholde digital befaring? Eller har dere startet med å reise igjen fysisk? 

På det siste så er svaret nei, med tanke på smittesituasjonen. Ta kontakt med oss for å finne ut hva som vil passe for ditt prosjekt. Iblant ser vi at nettilgangen ikke er god nok der kulturminnet befinner seg. Og ofte får vi løst det like godt med en telefon. Så ta kontakt med oss, så finner eier og saksbehandler en løsning sammen.

Vi er snart ferdige med vår første søknad, men finner det vanskelig å beregne mengde egeninnsats? 

Man burde se for seg egeninnsatsen oppdelt – hva trenger du av tid til de ulike tiltakene? Ta gjerne kontakt med saksbehandler hos oss for å få nærmere veiledning.

Hvordan er det med egenfinansiering på strakstiltak, og hvilken prosentandel på tilskudd der, er det samme som for vanlig søknad? 

Tidligere har vi operert med 50/50, men maks 50.000 kroner. Alle søknader behandles hver for seg.

Jeg har et stabbur fra 1850, hvor stolper og sviller må skiftes. Er det grunnlag for å søke på dette? 

Vi anbefaler å søke. Det er et kurant prosjekt, og hvis man gjør den jobben bra så vil dette stabburet stå i 150 år til.

Om en har flere verneverdige bygg i et gårdstun som trenger istandsetting, er det best å søke om støtte for alle bygg som helhet, eller er det bedre å dele det opp og søke støtte til de enkelte byggene ett og ett?

Dette spørsmålet får vi ofte, og svaret er alltid at det er best å dele opp i mindre prosjekter. På den måten er tiltakene mer overkommelige. På sånne typer gårdstun hvor det er mange hus, er det kanskje behov for et strakstiltak med presenning på ett bygg, og et annet kan ha behov for å sette i stand taket og løfte opp grunnet råte. I takt med prosjektene så øker også kunnskapen hos eierne. Nå ser vi stadig økende kunnskapsnivå hos eierne, og de setter strenge krav til håndverkerne. De vil ha det skikkelig så det varer inn i fremtiden.

Kan en søke om tilskudd til restaurering av bakkemurer i et gammelt kulturlandskap?

Bakkemurer er viktige spor av menneskelig aktivitet, som er definisjonen på et kulturminne. Vi har støttet murer – både over og under bakken – så den synes vi absolutt du skal søke støtte om.

Om Kulturminnefondet
Kulturminnefondet kan gi støtte til boliger og bygninger, fartøy og båter, hager og kulturlandskap, som er i privat eie. I 2021 vil tilskuddsordningen også inkludere rullende og bevegelige kulturminner, formidling og en videreføring av støtte til fagseminar, straks- og mindre sikringstiltak.
Kulturminnefondets mål er at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares og brukes i fremtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. Les mer om prosjekter Kulturminnefondet har støttet her!