Ukategorisert

Kulturminnefondet støtter fartøyvern


Av: Einar Engen, Kulturminnefondet

Kulturminnefondet har egen støtteordning til bevaring av fartøyer. Dette gjelder de mange båter og fartøyer både i kysten og innlandets kulturmiljøer. I 2021 ble det bevilget 8 613 000 kroner til i alt 52 prosjekter. Flesteparten av prosjektene er i Agder, Rogaland og Vestland fylker. 

Denne artikkelen tar for seg to prosjekter – M/S Storsjø i Rendalen kommune og «Askeladden» i Lillestrøm kommune. Begge disse ble bygget ved Glommens Mek. Verksted på Kråkerøy i Fredrikstad, og de var knyttet til fløtingen i Rena og Glommavassdraget. De var begge viktige i sine områder.

M/S Storsjø

Fartøyet, som opprinnelig het D/S Storsjø ble bygget i 1912. Den ble transportert i deler med toget opp til Koppang og fraktet videre med hest til Storsjøen. Her ble den klinket sammen og satt i drift som slepebåt for store tømmerlenser fra Åkrestrømmen i nord til Løsset i sør – en strekning på cirka 3 mil. På begynnelsen 1950-tallet ble dampmotoren skiftet ut med en dieselmotor og den fikk da navnet M/S Storsjø.

Slepebåten var i full drift til tømmerfløtingen i dette vassdraget stoppet i 1984. M/S Storsjø ble liggende i opplag i Rendalen fram til den ble solgt i 1996. Da ble den fraktet til Mjøsa og delvis ombygd til turistbåt. I 2014 kom den tilbake til Storsjøen og Venneforeningen M/S Storsjø satte i gang med istandsetting med tanke på framtidig drift.

I 2017 støttet Kulturminnefondet venneforeningen med et tilskudd på 65 000 kroner til utbedring av skader i akterskipet og tetting av lekkasje ved propellen. Etter dette har M/S Storsjø vært i drift som turistbåt.

I 2021 fikk Rendalen næringsforening kulturminneprisen for «Veidemannsfestivalen» i Rendalen. Dette arrangementet knytter natur og kultur sammen. M/S Storsjø er en naturlig del av det.

Fløterbåten «Askeladden»

I 1925 ble varpebåten bygget ved samme mekaniske verksted som D/S Storsjø. «Askeladden» ble i hovedsak bruk i forbindelse med arbeidet ved Bingen lenser. Dette var en båttype som det ble bygget flere av, blant annet «Vildanden» og «Nøkken». Disse ble brukt hovedsakelig ved henholdsvis Bingen og Fetsund lenser.

Bingen lenser ved Sørumsand var et viktig knutepunkt for fløtinga i Glomma. Her ble tømmeret sortert før det ble transportert videre. Vi ser fortsatt i dag rester av lensesystemet i elveløpet i dette kulturmiljøet. «Askeladden» var en av flere arbeidshester her, og på 1950-tallet ble glødehodemotoren skiftet ut med en dieselmotor fra en Caterpillar bulldozer.

Drifta ved Bingen og Fetsund lenser opphørte i 1985. Etter det har Fetsund lenser blitt fredet, og det jobbes aktivt med bevaring av andre kulturminner i og langs Glomma i dette området. I dette arbeidet er Bingen Lense minneforening en sentral aktør.

I 2011 ble Bingen Lenseminneforening stiftet og i 2016 ga Kulturminnefondet tilskudd på 120 000 kroner til istandsetting av motoren og til overflatebehandling. Under arbeidet ble båten malt med originale farger lik Glomma Fellesfløtingsforening brukte. Videre ble det utført arbeid i styrhuset og til utbedring av motoren.

Et godt gjennomført restaureringsarbeid ble i 2019 kronet med Kulturminnefondets plakett utdelt av direktør Simen Bjørgen.

Fartøyvern i Kulturminnefondet
Virksomheten har egen saksbehandler som behandler søknader og som gir råd til eiere om søknadsprosessen. Seniorrådgiver Inger Anne Mosleth kan kontaktes i slike saker. For deg som søker er det mye å sette seg inn i, og en prat med saksbehandler er ofte en god start. Du finner elektronisk søknadsportal og kontaktopplysninger på våre nettsider: www.kulturminnefondet.no