Ukategorisert

Kulturminnefondet overrekker 600.000 kr. til Hardangerjakta «Svanhild»

Mens Haradangerjakten Svanhild lå til kai i Florø benyttet styremedlem i Kulturminnefondet Atle Hamar og direktør Simen Bjørgen anledningen til å overraske og overrekke Jo Dale Pedersen en sjekk på 600.000 kroner.

Tildelingen skal brukes på å rehabilitere skrog, ror, rør og vannsystem og sertifisering i form av utbedring av rømningsveier.

Svanhild hører naturlig til i kulturmiljøet på Nordmøre da den ble bygd der og har gjennomgått omfattende restaurering igjennom 1900-tallet, blant annet ved Hardanger fartøyvernsenter. Skuta har status som vernet, og Riksantikvaren har delfinansiert den omfattende restaureringen.  

Svanhild overrekkelse

Jo Dale Pedersen får sjekken på 600.000 fra Kulturminnefondets styremedlem Atle Hamar.

Svanhilds baug

Hardangerjakten Svanhild til kai i Florø.

I dag er Svanhild den mest autentiske hardangerjakten i Norge og har en drift som innebærer god kulturhistorisk formidling og opplæring. Besetningen om bord legger særlig vekt på at unge skal bli kjent med sine egen historie og tilegne seg kunnskap om håndverk og sjømannskap.

Dette er ikke første gang skuta har fått midler fra Kulturminnefondet, allerede i 2010 fikk de 180 000 kr, for blant annet seil og tauverk.  

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne.