Kulturminnefondet kan støtte formidling av ditt prosjekt

Fortell om ditt kulturminne

Vil du gi ut en bok eller lage en utstilling om restaurering av et kulturminne? Etter at du har fått støtte til istandsetting, kan du også søke Kulturminnefondets egen tilskuddsordning for formidling. 

Av: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

Formidlingen kan være i form av film, bok, utstilling eller andre formidlingstiltak. 

– Vi ønsker flere søkere til denne tilskuddsordningen, forteller Simen Bjørgen, som er direktør i Kulturminnefondet.  

Du kan enten søke om støtte til formidling av et av dine egne prosjekt eller noen andres prosjekt. 

Les mer og søk om støtte her 

Museum i setra 

Ordningen var ny i 2021. Sorten sæter leid av Romedal Almenning Turstilag i Innlandet var ett av prosjektene som fikk støtte til formidling dette året, etter at de året før fikk støtte til istandsetting av størhuset fra slutten av 1800-tallet. Størhuset ligger i ei aktiv setergrend, men brukes ikke i seterdrift. Sju tavler er festet til veggen i mjølkebua i størhuset, og formidler historien om setra og området rundt gjennom tekst og bilder. Åpningen av museet inne i størhuset fant sted i slutten av juni 2021, med 117 fremmøtte.  

Formidlingen med tavlene ble prikken over i-en! 

– Vi hadde visning av tavlene som inneholder formidling av Sorten sæter og historien. Det ble svært godt mottatt og vi er takknemlige for støtten fra Kulturminnefondet, sier leder Inger Maren Gjerlaug i Romedal Almenning Turstilag til Kulturminnefondet.  

Tavlene i mjølkebua på Sorten sæter utgjør et lite museum over setra og områdets historie. Alle foto: Inger Maren Gjerlaug, Romedal Almenning Turstilag

Fremover skal mjølkebua i størhuset bli brukt til arrangement med åpne dager både privat og av andre lag og foreninger. Romedal Almenning Turstilag kombinerer besøk på setra med tur rundt sjøen. 

Vi ønsker å fortelle denne delen av kulturhistorien for at alle skal kunne ta del i livet på sætra. Formidling med tekst og bilder gjør det levende og mer forståelig. Svært mange har gitt oss tilbakemelding på nettopp det. Formidlingen med tavlene ble prikken over i-en, sier Gjerlaug.

Les også: Søk støtte til formidling 

Film om kurs 

Flere har søkt om støtte til å lage film, og Bergen kystlag har fått laget en dokumentarfilm om vøling av trebåter, med støtte fra Kulturminnefondet, som også støttet kurset i båtvøling.  

Bergen kystlag har fått laget en dokumentarfilm om vøling av trebåter, med støtte fra Kulturminnefondet, som også støttet kurset i båtvøling. Foto: Privat

Filmen er dokumentasjon av Bergen kystlag sitt kurs i vøling av småbåter våren 2021. I filmen møter man både instruktør, deltakere, Kystkultur.no, arrangører og styreleder fra Bergen kystlag og representant fra Bymuseet. Filmen viser både aktiviteten på kurset, kurslokalet og hvilken sammenheng båtene vil inngå i ved framtidig bruk.  

– Dette siste er viktig fordi filmen på den måten vil spre kunnskap og gi inspirasjon til både kursdeltakere og kystkulturmiljø andre steder, skriver daglig leder Kjell Magnus Økland i Stiftelsen Kystkultur no. 

Filmen er laget av Vardetangen Film/Kystkultur.no, og er offentlig tilgjengelig på YouTube 

Andre prosjekter som har fått støtte:  

Kroknes laksevorpe, med istandsatt vorpehytte fra 1500-tallet. Foto: Fra sluttrapport til Kulturminnefondet

Kroknes laksevorpe fikk støtte til å lage en informasjonsbrosjyre på norsk, engelsk og tysk. Kroknes laksevorpe er den i Norge med lengst sammenhengende fangsttid, fra 1400-tallet til våre dager. Prosjektet har tidligere fått støtte fra Kulturminnefondet til å sette i stand en vorpehytte fra 1500-tallet, en flerbruksbygning brukt til røyking av fisk, lagring av fiskeutstyr og som vaktbu til vorpefiske.  

Illustrasjon i vindu i Rosenborg gate i Trondheim, viser hva bygningsdelene heter «på trondhjemsk». Foto: Privat, fra sluttrapport til Kulturminnefondet

I Rosenborg gate i Trondheim, hvor Kulturminnefondet har støttet istandsettingen av tre typiske møllenberggårder fra ca 1897, fikk prosjektet støtte til formidling ved å montere en illustrasjon som viser ord og uttrykk knyttet til viktige og synlige bygningsdeler. Illustrasjonen synliggjør bygningens detaljer og viser hvor viktig disse er for helheten, og den er montert i vindu i 1. etasje. 

Illustrasjon: Trond Eide

Kulturminnebøndenes fagseminar 2021 fikk støtte til å gjennomføre seminaret i Kulturfjøset på Huser i Viken, et bygg som tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet, og det ble i tillegg streamet for å nå ut til enda flere. Under seminaret ble Ravinepodden lansert. Det er positivt at Kulturminnebøndene arbeider for å spre kunnskap og engasjement for lokale kulturminner.  

Kulturminnebøndenes fagseminar 2021. Foto: Fra sluttrapport til Kulturminnefondet

Du kan søke om støtte til formidling av et prosjekt som har fått støtte fra Kulturminnefondet. Du kan enten søke om støtte til formidling av et av dine egne prosjekt eller noen andres prosjekt. Formidlingen kan være i form av film, bok, utstilling eller andre formidlingstiltak. Les mer og søk om støtte til formidling.

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Søknaden sendes i vårt elektroniske søknadssenter