Søk støtte til formidling

Bli kjent med hus «på trondhjemsk»! Kulturminnefondet har støttet istandsettingen av tre typiske møllenberggårder fra ca 1897 i Trondheim, og nå får prosjektet støtte til formidling ved å montere en illustrasjon som viser ord og uttrykk knyttet til viktige og synlige bygningsdeler.

Illustrasjonen synliggjør bygningens detaljer og viser hvor viktig disse er for helheten, og den skal monteres i to av vinduene i 1. etasje.

Hus kan leses, som grammatikk, som dialekt, som historier, lag på lag, til å leve og bo i.

Illustrasjon som skal monteres i vinduer på bygg i Rosenborg gate i Trondheim, hvor Kulturminnefondet har støttet istandsetting. Illustrasjon: Trond Eide

Byggene i Rosenborg gate ligger innenfor det nasjonalt verdifulle trehusmiljøet på Møllenberg i Trondheim. Området har høy kulturminneverdi blant annet på grunn av sin opprinnelighet og arkitektoniske kvaliteter. Godt bevarte bygningsdeler er en viktig del av dette. Møllenberg er et attraktivt og mye brukt område, i tillegg er deler av førsteetasje i bygget butikk. Formidlingen vil på en enkel måte kunne nå et bredt publikum.

Du kan søke om støtte til formidling av et prosjekt som har fått støtte fra Kulturminnefondet. Du kan enten søke om støtte til formidling av et av dine egne prosjekt eller noen andres prosjekt. Formidlingen kan være i form av film, bok, utstilling eller andre formidlingstiltak. Les mer og søk om støtte til formidling.

Bygården på Møllenberg har fått 750.000 kroner i tilsagn fra Kulturminnefondet. Tilsagnet til formidling er på 5.000 kroner. Foto: Vidar Bø/fra søknad til Kulturminnefondet

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne.