Ukategorisert

Kulturminnefondet bidrar med en halv million til Ysteriet Strømsfoss

Midt i hjerte av Strømsfoss gamle handelssentrum ligger kulturminnet som nå får støtte av Kulturminnefondet. På grunn av tilstanden er bygningen ikke i bruk, men det ønsker søker Strømsfoss Kultur og Eiendom AS å gjøre noe med. Styret i Kulturminnefondet har vedtatt å gi tilskudd på 500 000 kroner til graving og drenering og istandsetting av taket.  

 

“Det er positivt at det gjøres tiltak for å bevare kulturarven”, sier styreleder for Kulturminnefondet, Hanne Jakhelln.  

Bevaring og utvikling

Kulturminner ble oppført i 1902, og er et viktig element i lokalsamfunnet. 

Fra å ikke være i bruk er nå planene at kulturminnet skal brukes til overnattingssted, cafe og lignende til gode for lokalsamfunnet, etter at det er satt i stand. 

“Det er en helhetlig utvikling av stedet og ysteriet ligger i sentrum og er viktig som både enkeltbygning og for helheten i miljøet.”, sier Hanne Jakhelln.