Ukategorisert

Kr 400 000 til redningsskøyta Willie Wilhelmsen i Hammerfest

Redningsskøyten Colin Archer RS 49 Willie Wilhelmsen er nå 80 år gammel. Den ble bygd i Risør av verftet K. Christensen & Co i 1939 for Redningsselskapet og finansiert av Skipsreder Willie Wilhelmsen jr. «Willie Wilhelmsen» var ett av totalt fjorten redningsskøyter som ble bygd i Bjarne Aas klassen for Redningsselskapet. Fra 1939 var «Willie Wilhelmsen» i operativ tjeneste i 33 år langs kysten for Redningsselskapet frem til den ble solgt i 1972. Redningsskøyten er registrert med å ha assistert 741 fartøy, berget 13 fartøy og 83 menneskeliv. Den mest kjente redningsaksjonen «Willie Wilhelmsen» har deltatt i, er bergingen av 43 mann fra lasteskipet «MILOS» i 1943 under et uvær sør for Kristiansund. Fremdeles regnes denne redningsaksjonen som den dristigste og farligste redningsaksjonen i Redningsselskapets historie. For denne bragden truet tyskerne med at skipper John Bakken og hans dyktige mannskap ville bli skutt, siden de nektet å motta hedersbevisninger fra okkupasjonsmakten.

Når redningsskøyten gikk ut av aktiv tjeneste fra Redningsselskapet ble den først solgt til Trondheim før den til slutt ble kjøpt opp av Andersen Fiskebåtrederi AS i Hammerfest. I de 80 årene «Willie Wilhelmsen» var operativ i Redningsselskapet var den også stasjonert i Nord-Norge. Andersen Fiskebåtrederi AS planlegger å bruke «Willie Wilhelmsen» til opplevelsessafarier og ekspedisjoner, samt formidling av kystkultur og den unike økologien og de rike havressursene i området. Dette vil omfatte kortere eller lengere opplevelsesturer for å se fugleliv, hval og annet dyreliv langs kyst og fjordstrøkene i Nord-Troms og Finnmark. På sikt ønsker man også å arrangere lengre ekspedisjoner i arktiske farvann som opplevelsesturer til og rundt Svalbard fra Hammerfest som i sin tid var kjent som en viktig utfartshavn for ishavsfangst.

Dette kulturminnet har en svært unik historie bak seg og det at kulturminnet fortsatt skal være i aktiv bruk og være med på å formidle den nordnorske kystkulturen opplever vi som svært positivt, sier Simen Bjørgen som er direktør i Kulturminnefondet.

Andersen Fiskebåtrederi AS har brukt betydelige midler for å restaurere og vedlikeholde fartøyet slik at det skal fremstå som velholdt og operativt. Blant annet har original motor blitt restaurert, strømanlegget oppgradert i henhold til dagens standard og seilføringen er oppgradert fra støtteseil til at den nå kan føres bare med seil. Dekket er det siste som ble skiftet i 2020 med støtte fra Kulturminnefondet. Nå har Kulturminnefondet vedtatt å bevilge ytterligere 400 000 kr til restaurering av redningsskøyta. Denne gangen er det skader i huden (plankene) i skutesidene og slitasje i vannlinja som skal utbedres.