Ukategorisert

Kjøpmannsgata 7 i Trondheim bevares gjennom arbeid og bruk

Brygga Kjøpmannsgata 7 er et svært synlig kulturminne som ble oppført i 1872 av E. C. Dahl, og er en del av den nasjonalt viktige bryggerekka i Kjøpmannsgata i Trondheim.  

Eier har over de senere år gjort flere større grep for å bevare kulturminnet, som tidligere blant annet har huset restauranten Havfruen. Nå står skifertaket for tur, og til dette har styret i Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på 500 000 kroner.  Styremedlem for Kulturminnefondet, Kjetil Reinskou og assisterende direktør Pia Wigtil overrekte representant for eier Bjørn Olav Aunegjerdet tilsagnet. 

Kulturminner som er i bruk gjennom næringsvirksomhet skaper nye verdier, samtidig som en istandsetting av brygga bidrar til å bevare helheten til bryggerekka i Kjøpmannsgata og dens verdier, sa Kjetil Reinskou under tildelingen.