Ukategorisert

Karusbakken i Vågå får 300 000 – folk er glade i dette kulturminnet

Da Fortidsminneforeningen bestemte seg for å kjøpe Karusbakken vekket dette glede blant lokalbefolkningen.  

Bygningen er preget av forfall, men Fortidsminneforeningen har planer om å stoppe det eskalerende forfallet og legge til rette for fremtidig bruk av Karusbakken. Til dette får de 300 000 fra Kulturminnefondet. 

Et viktig kulturminne som folk er glade i

Gården ligger høyt og tomten er bratt; kulturlandskapet og utsikten mot dalen og Jotunheimen inngår som en viktig del av opplevelsen av husmannsplassen. Dette er en av få husmannsplasser som er bevart i området, og er et viktig kulturminne.  

Husmannsplassen Karusbakken i Vågå består av et tun med våningshus, låve, stall, stabbur, grisehus, fjøs, træv og en utedo. Deler av våningshuset kan dateres helt tilbake til 1652.  

– Folk gir tydelig uttrykk for at de er glade i denne plassen, skriver Fortidsminneforeningen i søknaden til Kulturminnefondet.  

Ønsker å gjøre plassen allment tilgjengelig

Fortidsminneforeningen ønsker å gjøre husmannsplassen allment tilgjengelig gjennom arrangementer og fremtidig overnatting.  

– Karusbakken byr også på unike muligheter som kursarena innenfor ulike typer tradisjonshåndverk rettet mot yngre håndverkere som er et av foreningens satsingsområder, skriver Fortidsminneforeningen i Vågå i søknaden til Kulturminnefondet.  

Det er allerede gjennomført kurs hvor istandsetting av stabbursmur og det laftede grishuset har vært kursobjekter.  

– Det er positivt at Fortidsminneforeningen ønsker å sette bygget i stand for at plassen skal kunne benyttes aktivt i sammenheng med allment tilgjengelige arrangement. Det også positivt at det er planlagt å bedrive kursvirksomhet som skal bidra til opplæring i tradisjonelle håndverksteknikker, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.  

 

Dette skal tilskuddet på 300 000 gå til: 

Det gis midler til å skifte ut råteskadet tømmer i tømmerkasse og montere nye beitskier 

 

Foto: privat fra søknaden