Ukategorisert

Kapellankåken får inntil 400 000 kroner i tilskudd

Nå ønsker de å lage et hus for alle 

Historien om institusjonen Kapellansgården går tilbake til 1742, da Voss residerende Kapellani ble opprettet. Huset var det siste som stod ferdig, i 1906. Styret i Kulturminnefondet har gitt tilsagn om tilskudd på inntil 400 000 kroner til å legge om skifertak, og restaurere kledning, ytterdør, vinduer og veranda med takoverbygg.  

Det er positivt for lokalbefolkningen og for kulturminnet at bygget settes i stand og blir åpnet for allmenheten, sier Tine Sundtoft, styreleder for Kulturminnefondet.  

Med sine tre stuer, kontor og stor uteplass var Kapellansgården en aktiv møteplass for fastboende og omreisende. Presten tok imot soknebarn på kontoret og huset var både arbeidsplass og samlingsplass for lag og organisasjoner, det var søndagsskole og konfirmantundervisning, og altså bosted for kapellanen med sin familie.  

Fortsetter med aktiv bruk 

Den omfattende bruken av huset avtok naturlig over tid. Nå ønsker eierne å lage et hus for alle, og ønsker å drive folkeopplysning i bred forstand. De ser for seg foredrag, kurs, festivaler, konserter og opplesninger. Det vil også bli mulig å leie lokalet.  

Søk om tilskudd til ditt prosjekt

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke.