Ukategorisert

Kanefart og bakst skal lokke turister til Sommerstua på Akeren

Kulturminnefondet har bevilget kr. 220.000 til sommerstua på Akeren i Tolga kommune.  

Tilskudd gis til å restaurere vinduer og inngangsportal på gården som kan dateres tilbake til 1671. Her finnes 25 bygg, og det er sommerstua som skal få en kjærkommen restaurering denne gangen. 

Tidligere var dette to gårdstun, men da Solveig Jørgensen Rosten tok over i 1989, hadde Akeren og Summundsjordet blitt slått sammen til én gård. Mye arbeid har blitt gjort opp igjennom, men bygg som er rundt 350 år gamle trenger mye kjærlighet. 

Når arbeidet med sommerstua er ferdig så har de planer for fremtiden som kommer alle til gode:  

– Vi har tre dølahester, og driver med kanefart om vinteren og kjører turister med firehjulsvogn om sommeren. Vi ønsker å ha et tilbud om servering ved enkelte anledninger, forteller Solveig i søknaden.  

 

Jørgensen Rosten har et felles bakstehus med Vingelsgaard hvor hun i dag produserer tradisjonsbakst og vil bruke dette som en del av en gårdsbutikk eller kafé i sommerstua. I tillegg planlegges det utstilling av gamle bruksgjenstander og redskaper som har vært på gården. Det er allerede registrert stor interesse for lokal gårdshistorie av besøkende.  

 Sommerstua er en sentral del av tunet, og regnes som viktig for bygningsmiljøet:  

– Bygningen har beholdt store deler av sitt opprinnelige utrykk og har en høy aldersverdi. Vi synes det er veldig positivt at søker setter i stand kulturmiljøet for å kunne gjøre det allmennyttig for lokalsamfunnet, sier styreleder i Kulturminnefondet Tine Sundtoft.  

  

Opp igjennom årene har både bra og dårlig vær vært med på å tære på vinduene og rammene, hvor også råte har også oppstått. Også inngangsportalen har råteskader både i omrammingen og dørbladet og dette skal også repareres.  

Foto fra søknad: Kolbjørn Vegar Os v/Rørosmuseet Bygningsvernsenteret