Ukategorisert

Kan kulturminner stå side om side med moderne tilbygg?

Som det finnes ulike kulturminner, finnes det også ulike måter å forvalte kulturminnene på. Visjonen vår er “vern gjennom aktivt bruk”, fordi mange eiere ønsker at kulturminnet skal fylle en funksjon etter at det er satt i stand. Bor du en bolig fra begynnelsen av 1900-tallet, driver du samtidig med jevnt stell og vedlikehold. Du får unna de småjobbene som må gjøres, før det går for lang tid. Et bygg som har stått ubrukt vil forfalle og du oppdager alt for seint hva du burde gjort for å vedlikeholde. Vi er opptatt av å ta vare på det som finnes fra før av, slik at kulturminnets verdier kan videreføres. 

Å ta vare på et kulturminne er ganske likt som å ta vare på kjærligheten, pleier du den og holder den ved like vil du få så mye igjen for det.  

I Kulturminnefondet er et av våre oppdrag å gi hjelp til de som har et kulturminne å ta vare på. Noen ganger kan vi også bidra med økonomisk tilskudd. Men det viktigste er at søkerne vet at vi er tilgjengelige, løsningsorientert og søker å finne gode løsninger i dialog med eieren. Å sette i stand tak, vinduer og kledning på våningshuset, sveitservillaer, industribygg, låver og naust er områder vi jobber mye med. Vi er opptatt av at kulturmiljøet bevares mest mulig originalt slik at en tar vare på historien. 

Programserien Arkitektenes Hjem på NRK1 viser oss ukentlig det mange vil se på som de villeste idéer satt ut i praksis av noen med kjærlighet til byggfaget, til arkitekturen og ikke minst til kulturmiljøet. I program 2 ser vi en sveitservilla på Vålerenga midt i Oslo. En villa som har stått i over 100 år, og huser mange historier. Nå er huset gjort om innvendig, og har fått et tilbygg som passer inn i området. Dette gjør at huset står mellom trafikkerte veier og bygårder og lager et lite pusterom, samtidig som det forteller oss at her at det bodd folk i lang tid.  

Oppe på fjellet, i program 1, har en arkitekt tatt tak i en gammel hytte, bevart uttrykket på innsiden, og lagt til et tilbygg. Ikke alle har anledning til å bygge en kjempetrapp over hytta, men alle med et kulturminne kan se mulighetene et eldre bygg har.  

 

Hva ønsker du?

Har du en idé om å starte en bedrift? Vil du formidle historien som et museum? Vil du åpne en kafé? Kulturscene? Da må du kanskje vurdere om bygget skal få noen endringer som er tilpasset vår tid, og samtidig bevarer.  

Vi har eksempler på dette hos oss, hvor vi har støttet den delen av et prosjekt som dreier seg om bevaring, så kan søker bruke egne penger på å sette i stand de delene som dreier seg om modernisering.  

Foto: Helga Hjorthol Grønset

Et av disse prosjektene er Grønseth Gård som fikk midler til å sette i stand gammelfjøset. Da det sto klart, satte Helga Grønseth Hjorthol i gang med neste fase for egne penger, og det var å gjøre om innvendig til et lokale for låvedans, konserter, sågar spa! Resultatet har blitt et spisested og forsamlingslokale hvor det bys inn til konfirmasjoner, bryllup og middager. 

Rosendal Teater før tilskudd til restaurering av blant annet vinduer og søyler. Foto: Ståle Dullum
Rosendal Teater etter restaurering av kulturminner, og med tilbygg for skape et større rom for kulturmiljøet i Trondheim. Foto: Ståle Dullum

Rosendal Teater i Trondheim er et prosjekt hvor den største del av jobben faller utenfor Kulturminnefondets praksis, hvor de har reist et tilbygg i glass til den 100 år gamle kinobygningen. I dag huses et teater i bygget, og det arrangeres kunstutstillinger. Kulturminnefondet ble med på reparasjon av 13 originalvinduer og tilbakeføring av 2 dører, utvendige fasader, søyler og trapp ved hovedinngang, antigrafittbehandling, drenering, sikring av innvendige utsmykninger i byggeperioden, utvendig mur og smijernsporter samt bevaring av gammel himling i 2.etasje rom. Dermed fikk teateret mulighet til å sette et moderne preg på tilbygget, og har skapt et bygg som står med et bein i fortiden og et på vei fremover.  

Foto: Jørgen Bakken/Kulturminnefondet

I Kulturminnefondet lever vi etter vårt eget motto; da kontorene ble utvidet fra Leigh-Gaarden til og også omfatte fjøset, ble det gamle byggeet utnyttet til det fulle. De opprinnelige veggene ble stående, og på innsiden finnes moderne kontorer, med alt av nødvendig lys og klimaanlegg. I tillegg ble mange av de gamle elementene tatt vare på og brukt aktivt i dekoreringen. Storstuen, møterommet “Hans Aasen”, fikk glassvegger på innsiden, så uttrykket av de opprinnelige veggene ble værende.  

Vår støtte kan være det som du trenger for å sette ut i livet drømmen om tilbygget. Vi ordner skifertaket, du fikser teglsteinstilbygget. 

  • Du kan søke om tilskudd til faste kulturminner. Dette kan være alle typer bygninger som eneboliger, gårdsbygg, naust, industribygg; i tillegg til hager og parker, historiske veier og andre fysiske anlegg som for eksempel steingjerder.
  • Du kan søke om støtte til sikringstiltak av kulturminner som har skader og umiddelbart behov for sikring mot videre forfall. 
  • Du kan søke om tilskudd til fartøy og båter.  
  • Du kan søke om støtte til alle typer rullende og bevegelige kulturminner, som personbiler, busser, motorsykler, togvogner, traktorer, sleder, karjoler, fly. Motorisert og ikke-motorisert. 
  • Du kan søke om støtte til kurs, konferanser og fagseminar. Vi prioriterer innhold om bærekraft, gjenbruk, ny bruk og tradisjonshåndverk.  
  • Du kan søke om støtte til formidling av kulturminner. For eksempel kan dette være produksjon av filmer, bøker, utstillinger eller andre formidlingstiltak. Vi prioriterer formidlingstiltak til prosjekter som tidligere har fått støtte fra Kulturminnefondet til istandsetting.