Ukategorisert

Jone redder to naust i Haraldseidvågen

Kulturminnefondet bidrar med 600.000 kroner når Jone Tveit skal sette i stand to naust ved Gaffelbitfabrikken i Vindafjord.  

Tekst og foto: Monica Hägglund Langen/Kulturminnefondet

– Naustene er svært verdifulle og er en viktig del av et helhetlig industrisamfunn som hadde nesten 100 ansatte i sin storhetstid, sier Kulturminnefondets styreleder Tine Sundtoft, etter at et enstemmig styre gikk inn for tilskudd til steinnaustet «Rauanaustet» bare en måned etter at bøtker-naustet fikk tilsagn om støtte.  

På eiendommen står det totalt 11 bygninger knyttet til gårdsdrift, fiske og hermetikkindustri, med gaffelbitfabrikken liggende i midten, ved sjøen. De eldste bygningene på gården er oppført på midten av 1800-tallet og er knyttet til jordbruk og fiske. Ved fabrikken ligger det også en stor kai som var endestasjon for rutebåten fra Bergen. 

Se bildeserie fra Gaffelbitfabrikken nederst i saken!

Raudanaustet ved Gaffelbitfabrikken. Foto: Jone Tveit

Jone Tveit har fått tilsagn på 300.000 kroner til bøtker-naustet, og 300.000 kroner til steinnaustet. Og i 2021 fikk han 150.000 kroner til Gaffelbitfabrikken.  

– Kulturminnefondet støtter normalt ikke mer enn et prosjekt om gangen, men gjør et unntak da tidligere arbeider er utført med svært goder resultater og god gjennomføringsevne, legger Sundtoft til.  

Rauanaustet er i to etasjer og ble bygd sist på 1800-tallet. Første etasje brukes som båthus. Det andre naustet er fra midten av 1800- tallet og fikk ny bruk som bøtkerhus for å lage sildetønner til Gaffelbitfabrikken.  

Haraldseidvågen med sitt gårdsbruk, fiske og industrimiljø er svært verdifullt og står i kommunens kulturminneplan, og hvor fire av bygningene er vektet til å ha stor regional verdi. 

Les mer:

Tilskuddsordningen er et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. Også frivillige lag og organisasjoner, enten de eier kulturminnene selv eller forvalter dem på vegne av andre, kan søke. Kulturminnefondet behandler søknader løpende. Det betyr at du når som helst kan sende inn din søknad om støtte til tiltak på ditt kulturminne. Søknaden sendes i vårt elektroniske søknadssenter