Ukategorisert

Lokale krefter skal sette i stand Ørje Brug

Kulturminnefondet har bevilget en million til teglfasaden på Ørje Brug i Ørje i Marker kommune.

Tilskudd gis til reparasjon av frostskadet tegl og fuger på utvendige teglvegger på brugshallen, samt arbeid på vinduene.

Ørje Brug, Kanalmuseet

Ørje Brug er et teglsteinsbygg opprinnelig bygd i 1897 som tresliperi ved slusene i Haldenvassdraget, og er i dag en del av Østfoldmuseene. Her er det galleri, skolemuseum, laboratorium, glasshus og mye mer. Bruget er midtpunktet for mange hendelser og aktiviteter, for ikke bare har “DS Engebret Soot” tilhold på stedet, men her arrangeres også julemesse, Slusefestival og SOOTspelet.

– Området er et godt besøkt kulturhistorisk område, både av kommunenes innbyggere og turister, her er lekeapparater og muligheter for fiske, samt høns og sauer. Bruksområdene vil fortsette også fremover, forteller Anlaug Johansen på vegne av Stiftelsen Ørje Brug som står bak søknaden.

– Kulturmiljøet er viktig for allmenheten, og det er vektlagt i vår vurdering, og at prosjektet er viktig for videre verdiskaping i nærområdet, sier styreleder i Kulturminnefondet Tine Sundtoft.

Disse frostskadene skal nå repareres

Bygningene representerer natur-, kultur-, og industrihistorie fra Haldenvassdraget, men har igjennom årene har fått frostskade på muren og fugene, og i tillegg har en tidligere reparasjon blitt utført på en mindre hensiktsmessig måte. Dermed må en større rehabilitering av veggene utføres. Til å utføre denne jobben er det hentet inn lokale entreprenører og fagfolk.

Fra venstre: Simen Bjørgen, ordfører Theodor Bye, styreleder Reni Marie Braarud og Anlaug Johansen

– Lokal fagkunnskap er en fordel når prosjekter skal settes ut i live, for de kjenner samfunnet rundt seg, og det skaper en ekstra giv når alle rundt har en tilhørighet til kulturminne, sier direktør i Kulturminnefondet Simen Bjørgen.

Når prosjektet er ferdig er det planlagt en utstilling om “Fløtningens fartøy”, hvor de ønsker å sette det levende dampbåtmiljøet på kartet. Utstillingen er tenkt etablert i «Vannrommet” ved siden av fabrikkhallen.