Ukategorisert

Velferdsbygget i Hasselvika får 430 000 kroner i støtte – et viktig kulturminne for lokalbefolkningen

– Støtten fra Kulturminnefondet betyr veldig mye. Dette er et stort løft som vi er veldig takknemlige for, sa tilskuddsmottaker Knut Thomas Kusslid i Hysnes Velferdsbygg Ideelt AS.

Denne ukas Vaffelfredag på Velferdsbygget i Hasselvika ble mer høytidelig enn andre vaffelfredager. Overrekkelse av støtte, konsert med The Crickets og avduking av en kulturskatt sto på programmet.

Et spesielt og militært kulturmiljø

Velferdsbygget på Hysnes Fort i Hasselvika er en del av et meget spesielt og militært kulturmiljø av regional betydning. Det er i dag i bruk som en sosial og inkluderende møteplass for alle i nærmiljøet, med nærmere 150 store og små arrangementer i året.

Det er med stor glede at Kulturminnefondet kan støtte Hysnes Velferdsbygg, som nå skal ruste opp sine fasader. 

Det anses som svært positivt at Hysnes Velferdsbygg legger til rette for en bred og mangfoldig bruk av bygget som også er godt forankret i lokal frivillighet, sa styremedlem Jetmir Raistaj under tildelingen. 

Bredt og mangfoldig bruk: Bygget er godt forankret i lokal frivillighet, og har et bredt og mangfoldig bruk. Foto: Pia Wigtil

Åpning av ny scene og avduking av kulturskatt  

Denne ukas Vaffelfredag på Velferdsbygget i Hasselvika ble mer høytidelig enn andre vaffelfredager. Den ble åpnet opp av ordfører Oskar Småvik, og høytidelig markert med pengestøtten fra Kulturminnefondet. Det var også åpning av den nye scena på velferdsbygget, med underholdning fra The Crickets.

En kulturskatt ble også nylig oppdaget på velferdsbygget. Da noen rørte på gipsveggen bak scenen, dukket nemlig et maleri av Norges mest kjente soldat, 91 Stomperud. Det ble avduket av ordføreren og assisterende direktør Pia Wigtil.

Støtte: Det synlige beviset for støtten ble overrekt av styremedlem Jetmir Raistaj. I bakgrunnen ser en maleriet av 91 Stomperud, som blir beskrevet som en kulturskatt i seg selv. Foto: Pia Wigtil

Mistet sitt eneste kulturlokale

Forsvaret drev bygget som velferdsbygg etter krigen. Den gangen med blant annet kantine, prestekontor, TV-stuer, frisør, bibliotek, festsal og musikkrom, for mer enn 50 000 soldater og befal, men også for sivilbefolkningen i lokalmiljøet.  

Hysnes fort ble avviklet i 2001 og lokalmiljøet mistet sin eneste sosiale møteplass og kulturlokale.  

Men så trådde en gjeng med ildsjeler til. Hysnes Velferdsbygg Ideelt AS ble etablert av en gjeng lokale ildsjeler i 2021, og de forvalter nå bygget med formål å skape liv og røre i bygda.   

Bygget lånes nå ut gratis til ulike lokale foreninger og lag, som ungdomsklubb, veteranforeningen og seniordans. Flere nye frivillige lag og foreninger er etablert siden bygget gjenåpnet.   

Kulturminnefondet i ryggen: I 2023 mottok bygget her 400 000 kroner fra Kulturminnefondet til bevaring av taket, og nå 430 000 nye kroner til ny fasade. Foto: Pia Wigtil

En vaffelfredag av det høytidelige slaget: Med konsert, avduking av maleri og åpning av ny scene ble denne fredagens vaffelfredag mer høytidelig enn andre vaffelfredager. Foto: Pia Wigtil

Et viktig bygg

Styremedlem Jetmir i Kulturminnefondet, mener at det er bra at velferdsbygget brukes av mange og bidrar til et sosialt og inkluderende kulturtilbud for lokalbefolkningen.   

– Det er også positivt at det er planlagt universell utforming, som vil gjøre det enklere for flere personer å få glede av kulturminnet, sier Raistaj.   

I 2023 mottok bygget her 400 000 kroner fra Kulturminnefondet til bevaring av taket. Det ble fullført i fjor, all honnør til alle frivillige og håndverkere som bidro til arbeidet.

Å ha Kulturminnefondet i ryggen har vært svært viktig for oss. Vi har ikke fått det til uten støtten, sier Knut Thomas Kusslid. 

Fasade: Nå skal endelig fasaden rustes opp på kulturminnet i Hasselvika. Foto: Pia Wigtil