Ukategorisert

Huset får 240 000 kroner fra Kulturminnefondet – Sørlandsidyllen blir bevart

Sørlandshuset, som ligger idyllisk til ved Nidelva i Nedenes i Agder, har fått tilsagn på 240 000 kroner
fra Kulturminnefondet.
Bygningene gir oss et innblikk i hvordan folk levde og bodde i tidligere tider, og er viktig å bevare.

Huset har lang historie 

Sørlandshuset med tilhørende bryggerhus er fra ca. 1800-tallet. Søker, Tora Jarlsby, forteller at det har vært i hennes families eie siden 1947. Huset har blitt brukt som fritidsbolig i alle disse årene, og selv om det er i svært original stand, trenger det nå sårt istandsetting. Huset er et tidligere våningshus på et gardsbruk. Låven ble revet i 1948, mens bryggerhuset står i dag intakt med bakerovn. 

Bygningene gir oss et innblikk i hvordan folk levde og bodde i tidligere tider, og er viktig å bevare. Hovedbygningen er laftet og er fra ca. 1800 og fremstår som veldig originalt og urørt, og det er ønskelig å bevare de originale vinduene og panelet.  

Svært synlig for allmennheten

Sørlandshuset er svært synlig fra Nidelven, hvor det på sommeren er stor båttrafikk. Det er derfor viktig for familien å ta vare på det på så god måte som mulig. Til tomten hører også to brygger, og to øyer i elven rett utenfor tomten eies også av familien. 

Det er flere kulturminner ved stedet, da spesielt fra seilskutetiden. I sjøen ved bryggene er det blant annet funnet mange gamle krittpiper fra seilskutetiden etter skutene som lå ankret ved tomten, som var i bruk i 1600- til 1800 tallet, skriver Tora Jarlsby i søknaden. 

– Kulturminnefondet er svært positive til at søker ønsker å ta vare på kulturminnet og mener at det er viktig å ta vare på de originale vinduene og dørene. Skarpnestangen er et svært idyllisk sted, og det er flere kulturminner ved stedet, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Sørlandet har en rik og variert bygningshistorie, og det å bevare disse husene bidrar til å bevare historien for kommende generasjoner. Sørlandshuset vil fremdeles bli brukt som fritidsbolig og blir dermed også bevart gjennom aktiv bruk. 

 Dette skal tilskuddet på 240 000 gå til

Tilskuddet skal gå til restaurering av 21 vinduer, produksjon av to kopier og restaurering av to dører.