Ukategorisert

Hurdal Prestebolig får tilskudd – skal tette taket

Hurdal Prestegård ligger vakkert til ved Hurdal kirke og er omgitt av en stor hage. Den opprinnelige presteboligen fra 1830-tallet ble privat kjøpt i 2021 og omdøpt til Hurdal Gjestegård. Taket lekker og trenger å repareres for at bygget fortsatt kan brukes. Kulturminnefondet ønsker å bidra og gir tilskudd på inntill 10 000 til strakstiltak.  

En av de eldste gårdene i Hurdal

Gården har en lang historie og er en av de eldste i Hurdal. Området rundt presteboligen, inkludert Gjøding gård, kirken og kirketunet, er vernet som et kulturminne av nasjonal verdi. I dag er Hurdal Gjestegård åpen for alle, og gjester kan komme på opphold.  

Det har blitt oppdaget at takpappen ved overgangen mellom plåt og takstein har forfalt, og det fører til lekkasjer Det har også blitt rapportert at taksteinene er i dårlig stand og ikke tåler den norske snøbelastningen.  

En større istandsetting av taket er planlagt neste år.  

Kulturminnefondet ser positivt på at det legges planer for å bevare denne viktige kulturarven, og bidrar derfor med tilskudd til nødvendige sikringstiltak, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.  

Flere arkeologiske funn

Hurdal Gjestegårds hage har gjennomgått endringer i løpet av forskjellige tidsepoker, men dagens hageområde er fortsatt intakt. Gamle frukttrær, en liten fontene og et lysthus av hassel er noen av elementene som stammer fra ulike perioder i hagens historie.  

Det er også gjort flere arkeologiske funn og utgravinger i området. Gravhauger ved Skredderudbakken ble undersøkt allerede i 1921, og i 2005 ble det gjennomført arkeologiske utgravinger på forskjellige steder på prestegården. Funn fra både jernalderen og middelalderen er også gjort på prestegården. 

Dette skal midlene fra Kulturminnefondet gå til:  

Kulturminnefondet gir tilskudd på 10 000 til å erstatte de dårlige taksteinene og lage en midlertidig forsterkning i lekkasjeområdene.