Ukategorisert

Hurdal Gjestegård får 300 000 kroner – skal videreutvikle stedet

Hurdal Prestegård ligger vakkert til ved Hurdal kirke og er omgitt av en stor hage. Den opprinnelige presteboligen fra 1830-tallet ble privat kjøpt i 2021 og omdøpt til Hurdal Gjestegård.  Jeg ønsker å videreutvikle stedet som et møtested med kurs og ulike arrangement, sier eier Malin Jonasson til Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet bidro i fjor med 10 000 kroner til strakstiltak på taket. Nå kan Malin sette i gang med en større renovering, og styret i Kulturminnefondet vedtar å støtte med 300 000 kroner.  

Gården har en lang historie og er en av de eldste i Hurdal. Området rundt presteboligen, inkludert Gjøding gård, kirken og kirketunet, er vernet som et kulturminne av nasjonal verdi. 

Hagen består: Hurdal Gjestegårds hage har gjennomgått endringer i løpet av forskjellige tidsepoker, men dagens hageområde er fortsatt intakt. Foto: Andrew McMillion

Hjelp: Sønnen Gabriel trår til når mamma Malins armer ikke strekker til. – Med støtten fra Kulturminnefondet trenger vi ikke lenger bekymre oss for taket!, sier Malin.

Et kulturminne tilgjengelig for alle

Eier Malin Jonasson driver stedet som en kursgård med fokus på indre vekst og regenerativ livsstil. Stedet har sammen 12 overnattingsplasser og her arrangeres ofte ulike yoga-retreats, hagekurs og sosiale eventer. 

Gjestegården har i dag et godt samarbeid med andre aktører i området.  

 

 

– Samarbeid og kursvirksomhet med overnattingsgjester vil bidra til økt vekst i området og gjøre kulturhistorien tilgjengelig for alle, sier Malin.  

  

Flere arkeologiske funn 

Hurdal Gjestegårds hage har gjennomgått endringer i løpet av forskjellige tidsepoker, men dagens hageområde er fortsatt intakt.

Gamle frukttrær, en liten fontene og et lysthus av hassel er noen av elementene som stammer fra ulike perioder i hagens historie.   

Det er også gjort flere arkeologiske funn og utgravinger i området. Gravhauger ved Skredderudbakken ble undersøkt allerede i 1921, og i 2005 ble det gjennomført arkeologiske utgravinger på forskjellige steder på prestegården.

Funn fra både jernalderen og middelalderen er også gjort på prestegården. 

Yoga og retreat: Kun en time fra Oslo – en evighet fra byens stress og mas, sier Malin om stedet. Foto: Privat

Kurs og overnatting: Stedet har sammen 12 overnattingsplasser og her arrangeres ofte ulike kurs. Foto: Øyvind Holmstad

 

Jeg er så utrolig takknemlig for støtten fra dere!

Spennende prosjekt

Det er et spennende prosjekt med mange aspekter, med den historiske hagen og stedet som samlingssted både for barn og voksne, sier Malin.

Til andre som skal søke støtte, har Malin flere tips.

– Gjør god undersøkelse, både på tilstanden av det som skal utbedres, men også på fremgangsmåten og hvem som skal gjøre jobben. Dette vil lage et godt grunnlag til søkanden. Videre vil jeg anbefale å gå deres gratis kurs i hvordan skrive en god søknad; den hjalp meg veldig. I tillegg har jeg opplevd utrolig god saksbehandling og støtte fra dere i Kulturminnefondet!

Aktiv bruk: Det er aktiv bruk av både bygningen og hagen.

Bra at den blir satt i stand 

Styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln mener det er bra at gjestegården settes i stand med minst mulig utskiftning og at de materialene som benyttes er av samme kvalitet som opprinnelig.  

– Det er bra for klima- og miljø, og samtidig blir historien bevart, sier Jakhelln.  

Kulturminnefondet ser positivt på at det planlegges tiltak for å bevare kulturarven, bevare mest mulig originalt og at det er en aktiv bruk av både bygningen og hagen, mener Kulturminnefondets styreleder Hanne Kristin Jakhelln.  

Dette skal 300 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til: 

Tilskudd gis til demontering av dagens takstein, vask og relegging av denne. Det gis også tilskudd til nytt undertak med lekter, sløyfer og takpapp, samt nye renner og beslag.