Ukategorisert

Hundberghuset på Træna får 150 000

Det gule huset ligger for seg selv på en odde og er det første man ser når man kommer til øya Sanna i Træna Kommune. Hundberghuset ligger i vakre særegne omgivelser, og i bakgården står unike fjellformasjoner og sjeldne sjøfugler.

Nå renner det vann igjennom takethuset, og det må derfor repareres. Til dette får de nye eierne 150 000 kroner fra Kulturminnefondet.  

De nye eierne vil ta i bruk huset

Stort gult hus: Huset er forholdsvis stort, og det har seks takvinduer og to piper. Foto: privat fra søknaden

Huset er forholdsvis stort, og det har seks takvinduer og to piper.

Huset har vært vanlig bolig i tillegg butikk, lager og bolig for havnearbeidere. På 1960-tallet ble huset feriebolig og har vært brukt sporadisk opp gjennom årene.

De nye eierne ønsker å ta det i bruk, og ønsker å ha mulighet å bruke det som kafé, kunstutstillinger og overnatting når det er satt i stand.  

Hundberghuset framstår imidlertid med sitt opprinnelige uttrykk fra byggeåret fra ca 1920. Det er forholdsvis stort, og det har seks takvinduer og to piper. 

– En god håndverksmessig istandsetting Hundberghuset vil kunne ivareta disse kulturminneverdiene på en god måte også i framtiden, sier direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen. 

Sterkt fiskersamfunn  

Træna har tradisjonelt vært et sterkt fiskersamfunn. Fisket etter torsk har vært hovednæringen på øya gjennom generasjoner. Dette har satt sitt preg på kulturen og livsstilen til Trænas befolkning og på husene som står der. 

Øya har også en sterk kulturell identitet. Den årlige Trænafestivalen er en viktig kulturbegivenhet i Norge og tiltrekker seg kunstnere og besøkende fra hele landet.  

Festivalen kombinerer musikk, kunst, litteratur og film, og har bidratt til å sette Træna på kartet. 

Dette skal 150 000 fra Kulturminnefondet gå til: 


Tilskudd gis til omlegging av skifertak på Hundberghuset. 

Sterkt fiskersamfunn: Det sterke fiskesamfunnet har satt sitt preg på kulturen og livsstilen til Trænas befolkning og på husene som står der. Foto: Hanna Thevik

Får tilskudd: Hundberghuset ligger på en Odde på Sanna i Træna. Nå får det tilskudd til nytt tak. Foto: Privat fra søknaden