Ukategorisert

Huitfeldtbrygga mottar 700 000 kroner i kulturminnemidler

Huitfeldtbrygga, som ligger ved den ikoniske Kjøpmannsgata i Trondheim, er kanskje den største brygga i byen og et viktig landemerke ved Nidelva. Nå vil taket på brygga få en etterlengtet oppgradering etter å ha blitt tildelt 700 000 kroner i kulturminnemidler.

Bygningen er for øyeblikket under istandsetting, og dens planlagte nye bruk er et steg nærmere. Det planlegges å tilbakeføre taket til et teglsteinstak med midlene fra kulturminnefondet. Videre skal også fasade få videre restaurering.

Stor historisk verdi

Huitfeldtbrygga er en tre-delt brygge fra 1700- og 1800-tallet og har stor historisk verdi. Brygga har gjennom årene hatt mange eiere og har blitt brukt til en rekke formål. Den nye planlagte bruken vil kunne gi verdiskaping og glede for både byens befolkning og besøkende.

Brygga ligger i et område som er definert som landets lengste sammenhengende bryggerekke og hele dette området er definert til å være av nasjonal interesse sier styreleder Tine Sundtoft i Kulturminnefondet

Opprustingen av Huitfeldtbrygga vil bidra til å bevare en viktig del av Trondheims historie og sikre at den kan fortsette å være en del av byens landskap i årene fremover.

Dette skal tilskuddet gå til

Tilskuddet på 700 000 kroner fra Kulturminnefondet skal gå til å tilbakeføre teglsteinstak.