Ukategorisert

Holla i Skuda får 115 000 – sjøhuset er et viktig kulturminne å få satt i stand

Holla i Skuda ligger sentralt til i sundet i Ulvøysund og grenser til skolebrygga. Den ligger i ly av en stor fjellknaus og er et feriested. Sjøhuset bærer preg av manglende vedlikehold, men skal nå settes i stand for fremtiden. Til dette får de 115 000 kroner med kulturminnefondet.

 

 

Fra skolehus til feriested

Eiendommen har siden 1960-tallet vært brukt som feriested og har gått i arv i familien siden den gang. Dagen eiere er sjette generasjon i familien og overtok eiendommen i 2022.

– I en historiebok om Holla nevnes bruket som et vakkert sted, sett fra sjøen. Samme bok forteller at 3. generasjon drev landhandel og senere postkontor i huset. Det største rommet nede har navnet skolestua. Det kan tyde på at huset var i skolebruk inntil fast skole ble bygget rundt 1860, skriver eierne i søknaden til Kulturminnefondet.

 

– Det er positivt at eierne vil sette i stand kulturminnet for fremtiden, og vi vurderer at det vil være viktig å få satt i stand taket og den utglidde grunnmuren, sier styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln.

Dette skal 115 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til:

Tilskudd gis til istandsetting av tak og grunnmur.