Ukategorisert

Historisk vekst for Kulturminnefondet

Slora mølle i Sørum er bygd i 1908, og er en mølle med høy verneverdi. Allerede i 1977 ble anlegget vurdert av Norges Tekniske Museum som bevaringsverdig. Slora mølle er et godt eksempel der en ivrig dugnadsgjeng har satt den gamle mølla i stand for så å ta i mot skoleklasser og andre besøkende for å formidle møllehistorien. (Foto: Linda Herud/Kulturminnefondet)

– Dette fører til at langt flere private eiere av kulturminner kan få økonomisk støtte, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Han legger til at denne utviklingen er svært gledelig, og at Kulturminnefondet merker en stor interesse for å sette i stand kulturminner over hele landet. Søknadsmengden til Kulturminnefondet har mer enn fordoblet seg siden 2014.

– Det ventes rekordstor pågang av søknader i 2019, da vi går over til løpende søknadsbehandling. Dette gjør vi for å imøtekomme ønsker fra søkerne om raskere saksbehandlingstid, sier Bjørgen.

Flere kulturminner sikres for fremtiden

Kulturminnefondets egne undersøkelser viser at fire av fem eiere mener støtten er helt avgjørende for om de går i gang med sine prosjekter eller lar kulturminnet forfalle. Andre undersøkelser viser i tillegg at hver krone fra Kulturminnefondet blir til totalt 3,5 kroner brukt på kulturminnet.

– Dette utløser også lokal verdiskaping og arbeidsplasser for eksempel innen varehandel og restaureringsarbeid. Bonusen er et berget kulturminne, som sikres for fremtiden, og som kan skape nye verdier gjennom fremtidig bruk og næringsvirksomhet, understreker Bjørgen.

Det er resultatene som teller

-Det har vært en helt fantastisk utvikling de siste fire årene forteller Bjørgen og retter en stor takk til de private eierene landet rundt som gjennomfører viktige tiltak. Dyktige medarbeidere og et kunnskapsrikt styre er avgjørende for å få det til. En enestående innsats har også blitt gjort av våre engasjerte samarbeidspartnere. Det koster egentlig lite å ta vare på noe som er så viktig for så mange. Det er resultatene som teller.

Slora Mølle i Sørum i Akershus er fra 1908 og ble allerede i 1977 vurdert av Norsk Teknisk museum som bevaringsverdig. Blaker og Sørum historielag tar i dag bare på bygningene, og driver formidlingsvirksomhet til skoleklasser og andre interesserte, i tillegg til kulturarrangementer. Særlig aktive er de i forbindelse med kulturminnedagene, noe dette bildet viser. (Foto: Kulturminnefondet)
Slora Mølle i Sørum i Akershus er fra 1908 og ble allerede i 1977 vurdert av Norsk Teknisk museum som bevaringsverdig. Blaker og Sørum historielag tar i dag bare på bygningene, og driver formidlingsvirksomhet til skoleklasser og andre interesserte, i tillegg til kulturarrangementer. Særlig aktive er de i forbindelse med kulturminnedagene, noe dette bildet viser. (Foto: Kulturminnefondet)