Ukategorisert

Historisk hage skal gjenoppstå med statlig støtte

Hageanlegget på Furuseth gård i Stor – Elvdal er et resultat av at skogeier Ole Helgesen Furuseth tjente en formue på trelasthandelen i siste halvdel av 1800-tallet og dermed hadde muligheten til å skape et svært spesielt kulturmiljø man ikke finner mange av i landet.  

Næringsrik besøkshage 

Eierne Jens Naas-Bibow og Hildegunn Naas-Bibow vil nå ta hagen tilbake, slik den var på sin storhets tid – til glede for mange. Til dette har styret i Kulturminnefondet gitt tilsagn om tilskudd på inntil kroner 200 000. Etter at hageanlegget er satt i stand ønsker eierne at det skal bli et sted for formidling, arrangementer og besøk.  

På Furuseth går blir de kulturhistoriske verdiene videreført med dette prosjektet. Hagen som skal være tilgjengelig for mangfoldig bruk og besøkende vil også inngå i næringsgrunnlaget til gården, dette legger også grunnlaget for at den historiske hagen kan bli tatt vare på, også i fremtiden, sier styreleder for Kulturminnefondet, Tine Sundtoft.  

Hageanlegget på Furuseth gård ble trolig anlagt så snart huset var ferdigstilt i 1876 og ble formet etter samtidens internasjonale forbilder, så langt de naturgitte forhold tillot. Hagen hadde singelganger, blomsterbed, fontene og tre beplantning og besto av flere rom. Det er antatt at hagen hadde sin glanstid i perioden 1880-1930. 

Dette gir Kulturminnefondet tilskudd til 

Tilskuddet fra Kulturminnefondet skal brukes til arbeid med restaurering av fontene og reetablering av tilhørende basseng og portstolper. De skal også gå til reetablering av historiske bed med tilhørende vekster.