Ukategorisert

Herselkleiva er tilsegnt 180 000 kulturminnekroner – Skal berges og bli til et turmål

Herselkleiva er en historisk husmannsplass i Froland i Agder med kulturlandskap rundt. Bolighuset står greit mens uthuset er rast for flere år siden. Nå vil eier sammen med bygdelaget berge våningshuset, og sette det i stand slik at det kan bli benyttet av flere.

Herselkleiva skal settes istand, og bli et turmål

 Taket kollapser

Våningshuset er trolig bygget på slutten av 1800 tallet, delvis av tømmer og bindingsverk. I dag står bygget tomt og forfallet eskalerer etter at taket har kollapset. Skadene som følge av kollapsen har ført til råteskader og konstruksjonssvikt videre ned i konstruksjonen.  

– Husmannsplassen Herselkleiva skal settes i stand på en antikvarisk god måte for å redde bygget og kulturarven som ligger i bygget og plassen, skriver eier Olav Vangsnes i søknaden til Kulturminnefondet. 

Materialer skal hugges i gårdens egen skog og skjæres og arbeidet skal skje i dugnadens ånd, opplyser Olav videre i søknaden.

 

I dag står bygget tomt og forfallet eskalerer etter at taket har kollapset. Nå vil eier sammen med bygdelaget berge våningshuset, og sette det i stand slik at det kan bli benyttet av flere.

Vil bruke huset som et turmål 

Engasjementet rundt istandsettingen av bygget startet med at bygdelaget tok kontakt med eier Olav, og ville bruke huset som ett turmål i de mange turløyper som er i området.  

– Huset vil bli åpent slik at turgåere kan fyre opp i ovnen og bruke det som turisthytte, skriver Olav i søknaden. 

– Kulturminnefondet ser positivt på at våningshuset på husmannsplassen Herselkleiva blir berget og at det er planlagt en bruk som kommer flere til gode, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.  

Dette skal tilskuddet på 180 000 gå til: 

Tilskudd gis til restaurering av tak, spunsing av laftekassen, bindingsverk settes i stand, utvendig synlig tømmer kles med likt panel som resten av bygget. Istandsetting av dører og vinduer. 

Foto: privat fra søknaden