Ukategorisert

Stabburet på Håggån er satt i stand. Nå blir det lefser og flatbrød – på gammelmåten

Vi gratulerer eierne av Håggån med et godt gjennomført istandsetting av stabburet
på husmannsplassen.
Med støtte i fra Kulturminnefondet er nå stabburet klar til å
brukes
igjen, til glede for både lokale og tilreisende. 

Stabburet kan på sikt gi grunnlag for verdiskaping
og næringsutvikling

Stabburet i Holønda er fra 1700-tallet. Her under istandsetting. Foto: Privat

Trolig fra 1700-tallet

Håggån er en gammel husmannsplass som tidligere var tilknyttet gården Estenstad på Hølonda.
Stabburet er fra 1700 tallet og mest sannsynlig den eldste av de tre bygningene. Det var i dårlig
forfatning og det ønsket eierne å gjøre noe med.
Håggån er listet i Melhus kommune sin
kulturminneplan som skal
fokusere på utvikling av kommunen gjennom fokus på kulturarven som en ressurs. 

Stabburet ligger på østsiden av tunet og er av laftet tømmer med torvtak, og nord og vestveggen
er panelt på utsiden av tømmerveggene.
Tømmeret stammer trolig fra flere bygninger og det er
anslått at stabburet kan stamme fra en gang på 1700-tallet.
 


Her er stabburet på Håggan i Holønda, før og etter. Foto: Privat

Husene ble flyttet 

Husene er trolig flyttet fra en bebyggelse 100 meter lenger nedenfor som ble kalt Nerdalan. Etter flyttingen er husmannsplassen blitt kalt Håggån, et gammelt ord for ‘hage’. Det er grunn til å tro at Håggån i årene før og etter århundreskiftet var en sentral del av gårdsdriften til storgården på Estenstad på Hølonda. Stedet var også utgangspunkt for skiturer, overnatting og bevertning, og skilandslaget hadde også samlinger der i sin tid. 

Stabburet på Håggan før istandsetting. Foto: Privat

Vern gjennom aktiv bruk

Arbeidet som har blitt gjort er å skifte ut råteskadde stokker og reparere ytterdører. Det er også fjernet eternitt og stabburet har også fått nytt kledelig torvtak. Det er også blitt smidd nye spikere og låskasse til dør på tradisjons vis, av Erlend Sommervold.

Stabburet er etter istandsetting planlagt brukt til ølbrygging og baking av lefser og flatbrød, basert på lokale oppskrifter fra Holønda.  

Initialer, tidsvitne, dyrefigur, årstall, tre, stabbur

Tidsvitne: På panelet på nordveggen kan man lese årstallet 1892, samt initialer og en liten dyrefigur. Foto: Privat

“Stabburet på sikt kan gi grunnlag for verdiskaping og næringsutvikling,” sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Her er stabburet jekket opp og syllstokker skiftes ut.

Håndsmidde spiker og låskasse av Erlend Sommervold. Foto: Privat

 

Dette har blitt gjort:

Jord og løsmasser rundt stabburet har blitt gravd vekk og terrenget blitt tilpasset slik at overflatevann dreneres vekk. Råtne syllstokker er blitt skiftet ut og det er blitt satt på stabber. Disse ble fundamentert på store steiner som ligger i rikelig med grus. Eternitt-tak har blitt fjernet og stabburet har fått nytt torvtak.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud til eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist.