Ukategorisert

Grønolen fjellgard får støtte til tømmerlåven

Grønolen fjellgard i Øystre Slidre vil ta i bruk den gamle tømmerlåven til arrangementer og aktiviteter.

Kulturminnefondet støtter arbeidet med 550.000 kroner.

– Det er positivt at eier ønsker å ta låven i aktiv bruk og skape aktivitet med utgangspunkt i kulturminnet, sier Tine Sundtoft, styreleder i Kulturminnefondet.

Eierne ønsker å redde bygningen for fremtiden og ønsker på sikt å bruke den i fjellgårdens øvrige virksomhet med overnatting og arrangementer. Her kan det bli mindre arrangementer og aktiviteter som klatring og kursing innenfor friluftsliv, kulturarrangementer og møter med musikk, foredrag, historiefortellinger og med servering av enkle matretter.

Tømmerlåven fra 1890 er i dårlig forfatning og tiltakene er nødvendige for bevaring og tiltenkt ny bruk som lokale for kurs og arrangement.

Bygningsvernrådgiver Odd Arne Rudi har i en rapport beskrevet låven som viktig for kulturlandskapet og for det historiske ved hvordan drift kunne være i en fjellbygd og at det viktig at den blir satt i stand og brukt.

Kulturminnefondet har tidligere gitt 19 tilsagn til prosjekter i Øystre Slidre kommune. Grønolen fjellgard har tidligere fått støtte på 100.000 kroner til ei løe på garden. Arbeidet ble ferdig høsten 2021.

Du kan også søke støtte til ditt kulturminne. Følg denne lenken til vårt elektroniske søknadssenter