Aktuelt

Ukategorisert

Grendehuset på Hennung

Grendehuset ble opprinnelig oppført som en skole. Skolen ble nedlagt på slutten av 1950-tallet og har siden tidlig på 60-tallet vært et grendehus for befolkningen på Hennung. Huset er oppført i laftet tømmer med et preg av å være drage/sveitserstil-inspirert. Den er på to etasjer og har i nyere tid (80-tallet) fått nytt inngangsparti. Huset er ellers veldig lite endret på.

Kulturminnefondet legger stor vekt på at grendehuset er i aktiv bruk gjennom hele året. Driften og arrangementer er primært styrt av dugnadsarbeid, men også noe av inntektene som genereres av medlemskontingentene.

Det arrangeres juletrefester, julebod, gudstjeneste, «hygge-kvelder», grillfest o.l. I tillegg leies huset ut til ulike formål. Dette er typisk dåp, konfirmasjon, lag og fester. Det er særlig medlemmene selv som leier lokalene.

Tilskuddet skal brukes til å restaurere vinduer og varevinduer, produsere nye varevinduer der disse mangler, blåseisolere tomme eller dårlig isolerte hulrom, tette åpninger, restaurere eksisterende vedovn. Tilskudd gis også til å sikre kombinert utedo og vedskjul, ved å rette opp bygget og sette i stand tak.

Kulturminnefondet er en statlig tilskuddsordning for private eiere og frivillige organisasjoner, direkte underlagt Klima- og miljødepartementet. Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for eiere som vil sette sine kulturmiljøer i stand. Søknadene behandles hele året, og det er ingen søknadsfrist