Ukategorisert

Gregersen Båtbyggeri får nye 230 000 til å sette i stand nybua – bidrar til bevaring av kystkultur

 Kulturminnet i Risør er et langt bygningsskip med båtslipp mot sjøen og har en bred aktiv bruk. Men for at bruken skal kunne fortsette og bygningen bevares, må taket istandsettes.  

De bærende konstruksjonene til taket på nybua sterkt svekket av råteskader og insektskader. Kulturminnefondet bidrar med penger. 

 

Aktiv bruk store deler av året

I vinterhalvåret brukes bua til opplag av båter, tilhenger, redskaper og hagemøbler, samt driftsartikler for drift av selskapslokalet i Gamlebua. 

I sommerhalvåret brukes deler av bua til grovkjøkken og VIP-rom under selskapsarrangementer. 

Gregersen Båtbyggeri har tidligere fått 725 000 kroner med Kulturminnefondet til diverse arbeid med å sette i stand brygge og nevnte nybu. Nå bidrar Kulturminnefondet igjen med ytterligere 230 000 kroner når taket skal settes i stand.  

Bevarer kystkulturen 

Istandsetting av kulturminnet bidrar til at kystkulturen blir bevart.  

– Bygningen er i aktiv bruk av flere i store deler av året, og det å istandsette taket vil bidra til videre bruk og utvikling av kulturminnet, mener Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.  

Dette går 230 000 kroner fra Kulturminnefondet til

Tilskudd gis til utskifting av åser og sperrebukker som er skadet av husbukk, råte og insektskader. Videre gis det tilskudd til å erstatte eksisterende asbestholdige takplater med nye Cembritt takplater som er visuelt like de som demonteres.