Ukategorisert

Evaluering viser god utvikling for Kulturminnefondet

By- og regionforskningsinstituttet (NIBR) leverte denne uken en omfattende evaluering av Kulturminnefondet. Instituttet slår fast at Kulturminnefondets resultater er så gode, at de ser ingen grunn til å foreslå forandringer hverken i organisering eller plassering.

Direktør simen Bjørgen. Foto. Guril Bergersen/Arbeidets Rett

Direktør Simen Bjørgen er fornøyd med utfallet av evalueringen, som viser at Kulturminnefondet når sine mål og fungerer godt som et lavterskeltilbud til private eiere av verneverdige kulturminner. (Foto: Guril Bergersen/Arbeidets Rett)

NIBR gjennomførte også i 2007 en evaluering av Kulturminnefondet, og peker nå på at funnene i den nye evalueringen levner liten tvil om at Kulturminnefondet lykkes i å nå målene som er satt både i vedtekter og tildelingsbrev fra Klima- og miljødepartementet. Organisasjonen fremstår stadig mer effektiv og profesjonell.

Organisasjonen fremstår stadig mer effektiv og profesjonell.

Hovedbildet i brukerundersøkelsen er at Kulturminnefondet fungerer mye bedre som et lavterskeltilbud i dag enn noen gang tidligere. Arbeidet som er gjort med å forenkle og forbedre søknadsprosessen har satt positive spor. Fondet er blitt mye mer profesjonelle, slik både omverdenen og fondets egne ansatte ser på det siden forrige evaluering.

NIBR skulle også gjennomgå organiseringen og vurdere plasseringen av Kulturminnefondet. Når resultatene er så gode ser ikke NIBR noen grunn til å foreslå endringer. Lokaliseringen til Røros betraktes som fordelaktig. Med dagens digitale løsninger er det mulig å utvikle statlige arbeidsplasser også i distriktene. Styret i Kulturminnefondet er enige i denne hovedkonklusjonen.

Det er også gjennomført en brukerundersøkelse der mange har svart. Det viser at det er stort engasjement for Kulturminnefondet. Mange av brukerne mener at Kulturminnefondet bidrar til verdiskaping gjennom å ivareta tradisjonshåndverk og ved å bevare kulturarv og kulturminner.

– Det er gledelig å se en så god dokumentasjon på den positive utviklingen som Kulturminnefondet er inne i, sier direktør Simen Bjørgen, som takker alle ansatte, styret og Klima- og miljødepartementet for det gode samarbeidet. Videre takker han alle eiere av verneverdige kulturminner for den store private innsatsen som legges ned i bevaringsarbeidet.

Evalueringen kan lastes ned her.