Ukategorisert

Garasjer skal bidra til levende bymiljø i Oslo

På St. Hanshaugen har to garasjer fra 1920 fått tilsagn om midler fra Kulturminnefondet til å settes i stand. Kulturminnene skal etter at arbeidet er ferdig kunne benyttes til næring som kontor, butikk eller servering. Det er ønskelig å skape utadrettet virksomhet for å skape et mer levende bymiljø i gaten og åpne bygningen for publikum.  

 

  

 500 000,- fra Kulturminnefondet  

 Garasjene er to av fem stykker som ligger i tilknytning til et verksted fra 1920. De er del av professor Ole Jacob Brochs tidligere løkke Fagerheim, også kalt Oleløkken. Anlegget består i tillegg av hovedbygning med uthus, med verksted og garasjer i forkant mot veien.  

 Styret i Kulturminnefondet har nå gitt tilsagn om tilskudd til inntil kroner 500 000 til arbeidet med å sette garasjene i stand.   

Garasjene og verkstedet utgjør en viktig del av kulturmiljøet, som i dag hovedsakelig består av beboelseshus, og minner om tidligere småindustri og annen næringsvirksomhet i området., sier styreleder for Kulturminnefondet Tine Sundtoft om tilsagnet som blant annet skal gå til å rehabilitere betongstrukturen og sette inn nye vinduer og dører.   

 “Det er veldig positivt at det er planlagt utadrettet virksomhet i garasjene etter istandsetting. Da får kulturminnene en aktiv bruk som gjør at flere får glede av kulturarven, samtidig som nye verdier skapes”, avslutter hun.