Ukategorisert

Gammel NSB-stasjon får kulturminnekroner – vil sikre fortsatt bruk for allmennheten

Det tidligere stasjonsområdet på Skreia er et klassisk eksempel på
NSBs stasjoner på tidlig 1900-tall. Skreia stasjon har en rik historie i
Østre Toten. Den nedlagte stasjonen blir nå godt benyttet av
befolkningen på Skreia og spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet.

skreia, stasjon, jul, snø, godshus,

Spilte en viktig rolle

Skreia Stasjon var endestasjonen på Skreiabanen som var en sidegren til Gjøvikbanen, og spilte en viktig rolle i utviklingen av tettstedet Skreia. Stasjonsområdet består av stasjonshus i dragestil, ilgodshus, godshus, lokomotivstall og vognremisse, og alle bygningene er tegnet av arkitekten Paul Armin Due.

Etter å ha blitt åpnet i 1902, ble stasjonen et viktig knutepunkt for lokal industri og handel. Stasjonen hadde trafikk fra 1902-1987.

Ilgodshuset skal istandsettes

Ilgodshuset var varmegodshus og bryggerhus og huset også telegrafist. Det er nå 120 år gammelt, og trenger sårt en oppussing, skriver Initiativ Skreia i søknaden til Kulturminnefondet, som tar på seg å istandsette det.

Til dette gis det midler fra Kulturminnefondet til istandsetting av ilgodshuset ved stasjonshuset, hvor tiltak inkluderer skraping, grunning og maling av fasaden.

Her bygges det lekeplass på Skreia. Ilgodshuset er i bakgrunnen.

Dugnadsånd

Initiativ Skreia er en forening som har som formål å ivareta befolkningens fellesinteresser i Skreia sentrum og i nærområdet.

–Arbeidet er basert på frivillighet og dugnader, og vårt mål er å videreutvikle Skreia som tettsted og å skape et trivelig og pulserende miljø i Skreia sentrum.

De har i flere år bidratt til å vedlikeholde blant annet stasjonen og arrangerer samlinger på stasjonen både på vinterstid og sommertid.

De har også bygget og vedlikeholdt lekeplass på Stasjonen, til glede for mange barn.

Kommer allmenheten til gode

Kulturminnefondet har gleden av å bidra med inntil kr. 20 000 til prosjektet i Stasjonsparken på Skreia i Østre Toten.

–Det er positivt at søker ønsker å sette bygget i stand for å ta vare på det og sikre muligheten for fortsatt bruk for allmenheten. Bruken og tiltakene kommer allmenheten til gode, sier Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet.

Stasjonsområdet blir flittig brukt av lokalbefolkingen. Her markeres 1.mai med veteranbil-treff.

Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. Foto: Tom Gustavsen

 

 

 

 

 

Det er positivt at Initiativ Skreia ønsker å sette bygget i stand for å ta vare på stasjonsområdet. Det sikrer muligheten for fortsatt bruk for allmenheten.

 

Dette går tilskuddet på 20 000 kroner til:  

Kulturminnefondet gir midler til istandsetting av ilgodshuset ved stasjonshuset, hvor tiltak inkluderer skraping, grunning og maling av fasaden.

Foto: fra søknad til Kulturminnefondet