Ukategorisert

Fritidshuset på Grimsøya får 200 000 kroner i statlig støtte

Kulturminnet som får støtte er en fritidsbolig fra 1892, oppført i dragestil på Grimsøya i Bærum. Bygningen har vært fritidsbolig siden oppføringen og har vært i familien Tybring-Gjeddes eie, og er godt vedlikeholdt.   For at kulturminnet fortsatt skal kunne brukes og bevares for fremtida, må de to verandaene settes i stand, da det er oppstått råte. Styret i Kulturminnefondet har vedtatt å støtte med 200 000 til arbeidet.

Som en grunnstein i familien

– Stedet står som en grunnstein i vår familie. Vårt mål er å bevare stedet som det er og overleve i vår familie i overskuelig framtid. Det planlegges videre vedlikehold gjennom dugnad og utbedringer ved behov, skriver Knut Tybring-Gjedde Morseth i søknaden til Kulturminnefondet.

Imponerende treskjæringskunst: Treskjæringer av Sigurd Fåvnesbane pryder innsiden.

Det er positivt at kulturminnet bevares og at det over tid er godt vedlikeholdt, sier Hanne Kristin Jakhelln, styreleder i Kulturminnefondet.

 

Dette skal 200 000 kroner fra Kulturminnefondet gå til:

Tilskudd gis til istandsetting av gulv, bjelker og rekkverk på de to verandaene på fritidsboligen på Grimsøya.