Ukategorisert

250 000 nye kroner til Folkets Hus – Storstua for kultur skal være tilgjengelig for alle

Folkets hus i Sulitjelma ble nylig tilskuddsmottaker nummer 8000 i Kulturminnefondet, da de fikk 1 300 000 kroner til å sette i stand taket. Nå venter det 250 000 nye kroner til Folkets hus venner når toalettrom skal bygges og siste del av taket tettes.

Bygningen har en høy verneverdi, og den har en høy aktiv bruk gjennom ulike offentlige og private arrangementer.

Huset er betydningsfullt for mange

Folkets Hus i Sulitjelma ble bygd i 1926 etter mange års planlegging og innsamling av penger, og bygningen forvaltes i dag av Folkets hus venner Sulitjelma, en frivillig organisasjon.

Kulturminnet er i nesten daglig i bruk av lokalsamfunnet og består nå av kafé, kjøkken, leilighet, storsal, musikksal, pub og ungdomsklubb. Dette var og er storstua for kultur i Arbeiderbevegelsens vugge og Gruvebyen Sulitjelma.

Den samfunnsmessige betydningen Folkets hus har for innbyggerne i Sulitjelma er stor, og det er et ønske om at den skal være tilgjengelig for alle. Til det ønsker styret i Kulturminnefondet å støtte etablering av handicap-toalett.

– Ambisjonen med å reparere kulturminnet, slik at Folkets hus fortsatt kan være storstua for kultur i Sulitjelma, er noe vi i Kulturminnefondet berømmer. Vår erfaring er at vern og aktiv bruk må gå hånd i hånd når kulturminner skal bevares, sier styreleder i Kulturminnefondet, Hanne Kristin Jakhelln.

Bevart gjennom bruk

Styreleder Hanne Jakhelln overrakk i mai tilskudd nr. 8000 fra Kulturminnefondet. T.V: Katrine Moan Larsen i Folkets hus venner

Folkets hus i Sulitjelma vitner om fremveksten av organisasjonssamfunnet og behovet for forsamlingslokale. At kulturminnet bevares, både ved å bli tatt vare på, men også gjennom bruk er derfor av lokal og nasjonal verdi, sier Jakhelln.

Den frivillige organisasjonen har også planer om å sette i stand den ærverdige kinosalen med vel 200 seter i huset, slik at lokalbefolkningen kan ta den i bruk igjen, oppgir de i søknaden til Kulturminnefondet.

 

Dette skal 250 000 kroner gå til:

Tilskudd gis til etablering av handicaptoalett i Folkets hus samt sveising og reparasjoner av papptak på tilbygget.